Formatie in Westerveld succesvol afgerond

Diever - De formatie in Westerveld is succesvol afgerond. Maandagavond is het resultaat van de onderhandelingen tussen Progressief Westerveld (PW), DSSW-SW en Gemeentebelangen (GB) over de nieuwe coalitie voorgelegd aan de fracties van de partijen en die hebben daarmee ingestemd.

De afgelopen weken hebben vertegenwoordigers van PW, DSSW-SW en GB onderhandeld over de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Het bestuursakkoord wat daar uit voort is gekomen bestaat uit twee onderdelen.

Ten eerste is dat een aantal uitgangspunten waarop partijen elkaar gevonden hebben. Deze uitgangspunten bepalen de politieke koers voor de komende jaren. Het tweede onderdeel betreft een aantal onderwerpen waarvan de uitkomst in de besluitvorming nog niet vaststaat. Dit betreft samenlevingsakkoorden waarvan afgesproken is dat deze de komende periode in samenspraak met zowel inwoners als de gemeenteraad tot stand kunnen komen. Onderwerpen over maatschappelijke vraagstukken worden daarmee zoveel mogelijk vanuit- en met de samenleving tot een oplossing gebracht in plaats van bovenaf.

Geen traditioneel akkoord

Tijdens een openbare raadsvergadering van 16 mei kan voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst, gedebatteerd worden over de werkwijze en besluitvorming door de gemeenteraad in deze nieuwe raadsperiode. Voor het eerst ligt er geen traditioneel uitgeschreven coalitieakkoord, waarin de coalitiepartijen een groot aantal bestuurlijke thema’s heeft vastgelegd. Het zal voor velen wennen zijn, maar het is de intentie van partijen om minder zaken op voorhand vast te leggen dat tot nu toe gebruikelijk was in Westerveld.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!