Coalitie Westerveld doet het met een bestuursakkoord

Diever - Westerveld heeft een nieuwe coalitie. Progressief Westerveld, Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld-Sterk Westerveld (DSSW-SW) en Gemeentebelangen hebben elkaar na weken onderhandelen gevonden. Volgende week wordt het bestuursakkoord in de gemeenteraad besproken.

Met de vorming van een coalitie van Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen neemt Westerveld zijn de lokale afdelingen van de landelijke partijen VVD, CDA en PvdA buitenspel gezet. De wethouders Klaas Smidt, Homme Geertsma en Erik van Schelven maken plaats voor Jelle de Haas (Gemeentebelangen), Henk Doeven (DSSW/SW) en een Wilfried de Jong voor Progressief Westerveld. De eerste twee maakten al deel uit van de gemeenteraad en zijn in politiek Westerveld zeker geen onbekenden. De Jong komt uit Assen en is nieuw.

Uitgangspunten

De wijze waarop de nieuwe coalitie de komende vier jaar aan de slag gaat is bijzonder te noemen. Er ligt namelijk geen coalitieakkoord op tafel, maar een uit twee onderdelen bestaand bestuursakkoord. In dit akkoord staan een aantal uitgangspunten waarop partijen elkaar gevonden hebben. Deze uitgangspunten bepalen de politieke koers voor de komende jaren en bij alle uitgangspunten wordt uitgegaan van een duurzame aanpak.

Het tweede onderdeel betreft een aantal onderwerpen waarvan de uitkomst in de besluitvorming nog niet vaststaat. Dit betreft samenlevingsakkoorden waarvan afgesproken is dat deze de komende periode in samenspraak met zowel inwoners als de gemeenteraad tot stand kunnen komen. Het bestuursakkoord wordt door de partijen zelf omschreven als ‘grensverleggend besturen’.

‘We willen de samenleving vaker, eerder en intenser betrekken bij het beleid’, zo schrijven de partijen. ‘We willen verder gaan met de samenleving vaker, eerder en intenser te betrekken bij beleid. Met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor raad, college en organisatie. Het betekent het afstaan van een deel van de macht en zeggenschap.’

Lelieteelt

In het bestuursakkoord valt te lezen dat Westerveld zich de komende jaren richt op een aantal punten. Voorbeelden daarvan zijn de oprichting van een denktank lokale economie en het versterken van recreatie en toerisme. Daarnaast moet er ook een calamiteitenfonds komen voor dorpshuizen, komt er meer aandacht voor minima en een groter budget voor initiatieven uit de dorpen in de gemeente.

Een groot onderdeel in het programma vormt ook de landbouw. Zo komt er een fonds voor landbouw die meer rekening houdt met de natuur. De gemeente gaat daarvoor zelf bijeenkomsten organiseren om boeren te stimuleren meer te doen aan bijvoorbeeld weidevogelbescherming. Ook over de lelieteelt, een onderwerp dat de gemoederen in die al jaren de gemoederen bezighoudt, staat iets in het bestuursakoord. In het kort komt het er op neer dat er binnen een jaar afspraken gemaakt moeten zijn over de lelieteelt. Is dat niet zo, dan dreigen de partijen met het opnemen van spuitvrije zones in bestemmings- en omgevingsplannen. Progressief Westerveld zei tijdens de verkiezingen dat die zone tenminste 150 meter breed moet zijn.

Ongelukkig

De gemeenteraad buigt zich dinsdag over het bestuursakkoord. Verwacht wordt dat de oppositiepartijen de nodige opmerkingen plaatsen bij het akkoord. De VVD liet vorige week bij monde van fractievooritter Renate Masselink al weten hoogst ongelukkig te zijn met de wijze waarop haar partij bij het proces betrokken is geweest. De VVD houdt daarom komende vrijdag om 20.00 uur een bijeenkomst in De Tippe in Vledder. De liberalen willen van de inwoners van Westerveld weten wat zij van het akkoord vinden.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!