Wethouders voor Westerveld in de startblokken

Diever - Progressief Westerveld, Duurzaam Sportief en Sociaal Westerveld-Sterk Westerveld en Gemeentebelangen hebben het vanaf woensdag voor het zeggen in Westerveld. De drie partijen die de nieuwe coalitie vormen, nemen het roer over van VVD, CDA en PvdA.

De partijen presenteerden vorige week een coalitieakkoord dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel bevat een aantal uitgangspunten waarop partijen elkaar gevonden hebben. Deze uitgangspunten bepalen de politieke koers voor de komende jaren. Het tweede onderdeel betreft een aantal onderwerpen waarvan de uitkomst in de besluitvorming nog niet vaststaat.

Dit zijn samenlevingsakkoorden waarvan afgesproken is dat deze de komende periode in samenspraak met zowel inwoners als de gemeenteraad tot stand kunnen komen. Onderwerpen over maatschappelijke vraagstukken worden daarmee zoveel mogelijk vanuit en met de samenleving tot een oplossing gebracht. Het akkoord 'Grensverleggend besturen - uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018-2022' wordt woensdag besproken in de gemeenteraad.

Afscheid oudgedienden

Tijdens die vergadering staat ook de benoeming en installatie van drie nieuwe wethouders op het programma. Voor Progressief Westerveld is Wilfried de Jong uit Assen wethouderskandidaat. Hij krijgt onder meer financiën, cultuur, duurzaamheid en energie en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille.

De tweede kandidaat is bekender in Westerveld. Gemeentebelangen schuift namelijk Jelle de Haas naar voren als kandidaat wethouder. De inwoner van Vledder heeft jarenlange ervaring als raadslid in Westerveld. De Haas krijgt onderwerpen als lokale economie, vrijetijdseconomie en werk & inkomen, recreatie en toerisme, burgerparticipatie en zorg, welzijn en cultuur op zijn bordje.

De derde wethouder wordt Henk Doeven uit Wapserveen. Hij is kandidaat namens DSSW-SW. Doeven krijgt te maken met beheer openbare ruimte & milieu en onderwijs, sport en jeugdzorg.

Het benoemen van drie nieuwe wethouders betekent dat er afscheid genomen wordt van drie oudgedienden. Klaas Smidt, Homme Geertsma en Erik van Schelven keren niet terug in het college. Het afscheid van Van Schelven is gepland voor 23 mei.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!