Rechter aan zet bij ruilverkaveling Staphorst

Staphorst - De grootste landinrichting van Nederland, de Ruilverkaveling Staphorst, is in een eindfase beland. Nu is de rechter aan de beurt. Hij moet beslissen over 36 beroepen die ontevreden grondeigenaren indienden tegen het ruilplan.

In een gebied van 5300 hectare ruilen 2300 eigenaren onderling 2000 hectare grond. Hoofddoel van de ruilverkaveling is verbetering van de structuur van de landbouw in een gebied met enorm versnipperde kavels.

De verkaveling is een verplichte. Jaren geleden werd gepoogd een vrijwillige landinrichting op poten te zetten. Dat lukte niet. Vanaf 2013 is deze verkaveling bezig. Het is een gevoelig thema, want vaak zitten gronden al generaties in de familie.

Kavelruil

Het einde is echter in zicht. Het streven is om eind dit jaar, begin volgend jaar de kavelruil een feit te laten zijn. Die snelheid hangt wel af van de rechters. Als die veel beroepen gegrond verklaren, heeft dit een vertragende werking.

Als alles achter de rug is, begint het allerlaatste hoofdstuk, namelijk de geldelijke regelingen. Sommige eigenaren krijgen geld ter compensatie, anderen moeten juist betalen. Ook hier kunnen eigenaren weer een beroep tegen indienen. Maar de grondruil vond dan al wel plaats.

Definitief

Het ruilplan is definitief. Nu kan alleen de rechter nog uitspraak doen. Het is gebruikelijk dat grondeigenaren die vinden dat ze onvoldoende tegemoet zijn gekomen naar de rechter gaan. 36 beroepen lijkt veel, maar het is volgens Joop Alssema, voorzitter van de uitvoeringscommissie, onder het landelijk gemiddelde. In maart behandelde de rechter zestien beroepen. In één geval diende er een aanpassing te komen.

De uitspraken van de rechtbank worden nog vóór de zomervakantie verwacht. De rechter nodigt ook belanghebbenden uit die niet zelf een beroep hebben ingediend. Die personen zijn of worden uitgenodigd, omdat de rechter bij het bestuderen van de dossiers gelezen heeft , dat er - naast degene die een beroep heeft ingediend - andere belanghebbenden betrokken zijn bij een mogelijk te wijzigen toedeling. De rechter hoort graag ook hun standpunt om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

Puzzel

Een ruilplan is namelijk een grote puzzel. Pas je een elementje aan, dan heeft dat gevolgen voor andere percelen.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!