Voorzet
Door Flip Vellinga

Investeren in jeugdopleiding

Het was een interessante discussie, zaterdagavond in de binnenstad van Meppel: hoe kunnen voetbalclubs die in de hoofdklasse spelen voorkomen dat ze vervreemden van de achterban?

Nu zijn de verenigingen met ambities dikwijls verworden tot doorgangshuizen. De aangetrokken spelers trekken de snelste sprint van de middag vaak naar de parkeerplaats om zich weer huiswaarts te spoeden en laten zich na afloop van de wedstrijd alleen even in de sponsorruimte zien.

Macht van het geld

Waar komt het nog voor dat de spelers in de kantine plaatsnemen aan de stamtafel en in gesprek gaan met de supporters? Natuurlijk, er zijn uitzonderingen, maar de oppervlakkigheid wint het helaas te vaak van de saamhorigheid.

Onvermijdelijk, zo vond een van de gesprekspartners. Zo zit het huidige voetballandschap nu eenmaal in elkaar, betoogde hij. Zonder spelers van buitenaf kunnen clubs niet overleven op dit niveau. Dan wordt de macht van het geld bepalend en is het verklaarbaar dat de charme van weleer heeft plaatsgemaakt voor een kille zakelijkheid.

Investeren

Hij droeg echter ook meteen de oplossing aan om het clubgevoel weer sterker te maken: investeren in de jeugdopleiding. De beste trainers moeten zich ontfermen over de aanstormende talenten en ervoor zorgen dat het niveau omhoog gaat. Veel te lang zijn de jeugdtrainers de sluitpost op de begroting geweest.

Het beschikbare geld werd gestoken in de hoofdtrainer en dure aanwinsten, maar of de jeugdspeler de bal met zijn verste been aannam of goed stond opengedraaid was van ondergeschikt belang.

Doelstelling

Het is, zo kreeg de discussie een vervolg, voortdurend een kwestie van keuzes maken. Wat is de doelstelling van de club? Zijn de middelen toereikend om ook op termijn een stabiele hoofdklasser te blijven? Of is het misschien beter om op een lager niveau met zelfopgeleide spelers de sympathie van de supporters terug te winnen en te investeren in de toekomst?

De meningen liepen uiteen, maar iedereen was het erover eens dat er op het gebied van de jeugdopleidingen nog veel winst valt te behalen.

Bestuurders moeten daarvoor hun nek durven uitsteken en zich niet laten leiden door de waan van de dag. Structureel werken aan het beter maken van de jeugdspelers: dat was de boodschap die weerklonk op deze zwoele lenteavond.

Bedrijven

Voetbalclubs op hoofdklasseniveau zijn kleine bedrijven geworden. Spelers werken met contracten en hebben daarin ontbindende voorwaarden staan, mocht de club onverhoopt degraderen. Het maakt het runnen van een vereniging er niet gemakkelijker op. Wat blijft is de verplichting om ervoor te zorgen dat er beleid wordt gemaakt dat erop is gericht talenten handvaten te geven om zich te ontplooien.

In de jeugdopleiding staat niet het resultaat van het team centraal, maar de ontwikkeling van het individu. Helaas wordt daar nog weleens aan voorbijgegaan.