Nu ook verzet tegen Lelystad Airport vanuit Noordoostpolder

Emmeloord - Lang is het stil geweest. Maar nu begint het verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport ook in de Noordoostpolder te groeien. Deze week is het actiecomité Ook niet over Noordoostpolder opgericht.

Het doel van dit actiecomité is om het verzet vanuit de Noordoostpolder te coördineren en een gezicht te geven. In Noordoostpolder zullen met name Espel, Creil en Ens ernstige geluidshinder ondervinden van de stijgende of landende vliegtuigen. De vlieghoogtes zijn hier erg laag, namelijk ca. 1800 m boven Espel en Creil en 900 m boven Ens.

Espel en Creil krijgen bovendien last van het gebulder van naar grotere hoogten stijgende vliegtuigen.

Toch gaat het het actiecomité niet alleen om de te verwachten geluidsoverlast. Woordvoerder Juup Nijholt: “Wij heten niet voor niets 'Ook niet over Noordoostpolder', met de nadruk op 'Ook'. Wij willen die vliegtuigen nergens over.”

Het vliegverkeer gaat gepaard met enorme emissies van CO2, stikstof en fijnstof. Nijholt: “Als de luchtvaart blijft groeien dan is over een aantal jaren de CO2-emissie door het vliegverkeer in Nederland even groot als de totale maximum toegestane CO2-emissie. Op deze wijze worden de klimaatdoelen van Parijs nooit gehaald.”

De emissie van stikstof is al lang een probleem in Noordoostpolder. Stikstof tast namelijk de nabijgelegen Natura2000-gebieden De Wieden en de Weerribben aan. Nijholt: “Het is ongelooflijk dat boeren de uitstoot van stikstof moeten beperken terwijl Lelystad Airport gewoon z'n gang kan gaan.”

De eerste actie van het actiecomité zal zijn op woensdag 30 mei, de dag van de 'belevingsvlucht'. Tussen 19:00 uur en 19:50 uur zal het vliegtuig naar verwachting twee keer over dorpen in de Noordoostpolder vliegen. Op het moment dat het vliegtuig overkomt zal in het centrum van Espel (Keggehof), Ens (Baan) en Nagele (Voorhof) het geluidsniveau worden gemeten. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Nadere informatie is te vinden op https://www.facebook.com/OokNietOverNOP en op https://twitter.com/OokNietOverNOP .