Verkeerstellingen rond Noordpoort

Meppel - In en rond het transformatiegebied Noordpoort worden er verkeerstellingen uitgevoerd. Gedurende een week wordt het verkeer op onder andere de Steenwijkerstraatweg en de provinciale weg N375 geteld.

De meetgegevens zijn nodig voor de milieuonderzoeken die worden uitgevoerd voor het nieuwe bestemmingsplan voor Noordpoort. Het gebied Noordpoort, grofweg gelegen tussen de watertoren en het politiebureau, wordt de komende jaren getransformeerd naar een gemengd gebied met lichte bedrijvigheid, bijzonder wonen, recreatie en groen.

Hiervoor maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan. In het najaar van 2017 heeft de gemeente met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen gesproken over het voorontwerp bestemmingsplan.

Participatie

Onder meer via een manifestatie, een digitaal platform en veel gesprekken is opgehaald wat men vindt van de ontwikkeling van het gebied. Dit is vastgelegd in een participatieverslag. Momenteel werkt de gemeente aan de afronding van het ontwerp bestemmingsplan. In deze fase wordt de inhoud van het participatieverslag verwerkt en worden diverse milieuonderzoeken uitgevoerd. De verkeertellingen maken hier onderdeel van uit.