Exotische plant rukt op naar woning Ossenzijliger

Ossenzijl - Ossenzijliger Max Rispens is voor de zoveelste keer in de pen geklommen om bij de gemeente zijn beklag te doen over een gemeentelijk stuk groen naast en voor zijn woning aan de Hoofdstraat.

Hij heeft vaker aangegeven dat degene bij wie deze grond in bruikleen is, het terrein niet onderhoudt. ‘Daar komt nu echter bij dat er een Japanse Duizendknoop, een exoot die in heel Nederland te vuur en te zwaard bestreden wordt, welig woekert tussen de kano's en in hoog tempo oprukt naar ons huis en onze tuin’.

Het gaat om een stuk grond dat door de gemeente in bruikleen is gegeven voor de verhuur van kano's, die volgens Rispens echter al jaren niet meer worden verhuurd. ‘Dit terrein voor en naast onze woning wordt niet naar behoren beheerd en dan druk ik me nog zachtjes uit’.

Japanse Duizendknoop

Het feit dat de Japanse Duizendknoop hier loopt te woekeren is volgens hem nog vele malen erger dan de rommelige aanblik die het terrein biedt. ‘Deze plant vernielt alles wat er in zijn omgeving komt en staat, je kunt er zelfs een koopcontract van een woning door laten ontbinden als deze plant in de tuin van de koopwoning staat’, aldus Max Rispens.

‘Waarom gebeurt er niets?’

Hij geeft aan dat de afdeling Handhaving al diverse keren is geweest om de boel te inspecteren, maar dat het effect hiervan nihil is. ‘Er is een brief verstuurd naar degene met wie de bruikleen overeenkomst is gesloten, om hem te stimuleren het onderhoud uit te voeren’, zegt Rispens. ‘Hierin staat dat als dit niet gebeurt, de mogelijkheid bestaat om de bruikleenovereenkomst op te zeggen. De situatie wordt volgens Handhaving in de gaten gehouden’.

Waarom gebeurt er dan niets, vraagt Rispens zich af. ‘We zijn inmiddels een hoop ergernis en 2 jaar verder. Waarom gebeurt er niets en wordt er niet doorgepakt?’

Aansprakelijkheid

Hij heeft B & W nu een brief geschreven waarin hij aangeeft dat als er niets gedaan wordt aan de woekerplant, hij alle aansprakelijkheid voor de vervolgschade bij de gemeente Steenwijkerland neerlegt.

‘Mocht het voor de gemeente een bezwaar zijn, dit perceel zelf in onderhoud te nemen en te houden, in verband met de kosten, ben ik bereid dit onderhoud voor mijn rekening te nemen en toe te voegen aan het perceel dat ik van u in bruikleen heb, dat in het verlengde ligt van bovengenoemd perceel’, stelt hij voor. ‘Wel met die restrictie dat u er eerst voor zorgt dat het perceel schoon en vrij van obstakels wordt opgeleverd. Het ligt voor onze deur. Als u hiermee akkoord gaat kan ik u verzekeren dat er dan over dat stukje grond nooit meer klachten komen’.