Leerlingen obsSprinkels spelen bingo met bewoners Reestoord

Meppel - Leerlingen van groep 8 van obsSprinkels hebben zich maatschappelijk ingezet. Ze hebben samen met bewoners van Reestoord een bingo gespeeld.

Fanatiek werd er om de prijsjes gespeeld. ‘Een zeer geslaagde samenwerking, iets wat we ieder jaar op kunnen gaan pakken’, belooft een enthousiaste meester Roel Kalsbeek. ‘De dankbaarheid van de bewoners én het plezier wat van de kinderen afstraalt, is een beloning op zich.’

Het kwam tot stand naar aanleiding van een opdracht van studenten van het Drenthe College opleiding Verpleegkunde, die de leerlingen woensdag voorlichtte. De studenten hebben binnen de module wijkgericht werken het op zich genomen een maatschappelijke samenwerking in de wijk Koedijkslanden op te zetten.

Verbinding

‘Over invulling hoefden we niet zo lang na te denken’, aldus Annelies van der Wolde, student aan het Drenthe College. ‘Hoe mooi is het om kinderen en oudere mensen aan elkaar te verbinden?’

Ze kreeg met dit voornemen al snel gehoor bij groep 8 van obsSprinkels. ‘Als Vreedzame School is er, naast sociaal emotionele ontwikkeling, veel aandacht voor burgerschap bij ons op school’, vertelt een meester Roel. ‘Dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van burgerschap in de praktijk.’