Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Lokaal een goed doel oppakken, hoe doe je dat?

Stel dat je samen met buurtgenoten geld wilt ophalen voor een lokaal goed doel. Dan moet je je gaan organiseren. Maar hoe?

Het is belangrijk te weten welke vorm je kiest en op welke bankrekening je het geld laat binnenkomen. Vaak kiest men er in zo’n geval voor om een stichting op te richten met een eigen bankrekening. Zo kan je goede doel ook profiteren van fiscale voordelen.

Het oprichten van een stichting loopt via de notaris. We maken een akte waarin de statuten, de spelregels, van de stichting komen te staan. Deels zijn die statuten wettelijk voorgeschreven en deels geef je zelf invulling aan specifieke zaken voor ‘jouw’ stichting. De stichting moet een naam hebben en ook het doel van de stichting moet worden opgenomen in de statuten.

Ook moet je bedenken wie het bestuur gaan vormen van de stichting en hoe dit bestuur besluiten neemt. Daarnaast wordt in de statuten vastgelegd wat er met het resterende geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven.

Als je kiest voor een stichting, heeft jullie goede doel de kans door de belastingdienst te worden gezien als een ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Het voordeel van zo’n ANBI is dat deze geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. En als de ANBI zelf schenkingen doet aan een ander goed doel met een algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Als het de bedoeling is dat de stichting een ANBI-status krijgt, moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. We nemen de algemene punten voor de stichting met jullie door en ook de specifieke ANBI-eisen die in de statuten moeten komen. Daarna maken we een ontwerp van de statuten. Na het gezamenlijk fijnslijpen van de statuten kan de akte worden ondertekend.

Na het ondertekenen van de akte is je stichting dan officieel opgericht. Wij melden dit bij de Kamer van Koophandel. De bestuurders van de stichting kunnen daarna officieel aan de slag en mogen bijvoorbeeld een bankrekening openen. Alle juridische ingrediënten zijn met het oprichten van de stichting aanwezig om van jullie goede doel een succes te maken!