Meppel en Staphorst onderzoeken nieuw havengebied

Staphorst - De gemeenten Meppel en Staphorst onderzoeken de mogelijkheden voor Oevers S, een nieuw havengebied naast de haven van de gemeente Meppel. Oevers (S)staphorst komt helemaal in de gemeente Staphorst te liggen.

Oevers S als onderdeel van Port of Zwolle is een marktverkenning. Er blijft vraag naar watergebonden kavels in de regio Zwolle en de vraag gaat het aanbod overstijgen. Dat betekent dat gezocht moet worden naar uitbreidingsruimte.

Twee locaties zijn in beeld voor deze uitbreiding: Kampen en Staphorst/Meppel. Kampen is geschikt omdat daar kleine zeeschepen kunnen aanmeren, Staphorst omdat deze locatie gefaseerd ontwikkeld kan worden tegen de haven van Meppel aan. Telkens geef je een stuk uit als daar behoefte aan is. Dat is een groot voordeel van Oevers S.

Momenteel wordt gekeken of voor beide plekken een economisch haalbare businesscase opgesteld kan worden. Wat is de investering en hoe kun je deze terugverdienen? Dat moet duidelijk maken of dit voor beide gemeenten economisch haalbaar is.

Eerst de businesscase, daarna moeten de gemeenteraden akkoord gaan. Daarna volgen de bestemmingsplanwijzigingen. Een proces van lange adem.