Gemeente legt afvalverwerker Talen bestuursdwang op

Meppel - De gemeente Meppel heeft de afgelopen maanden veel klachten en gevoelens van onveiligheid ontvangen over afvalverwerker Talen. Daarom heeft de gemeente nu juridische stappen ondernomen.

‘Iedereen krijgt tijd en ruimte om zaken op orde te stellen, maar de situatie bij Talen is onacceptabel’, zegt burgemeester Korteland. ‘Zowel eigenaar Lagros BV, als huurder Talen nemen tot mijn teleurstelling hun verantwoordelijkheid niet. De gemeente zet nu haar zwaarste middelen in door middel van bestuursdwang. Op kosten van het bedrijf maken we overtredingen ongedaan.’

Handhaving

De gemeente Meppel past in samenwerking met de brandweer bestuurlijke handhaving toe in verband met onder meer brandgevaar, geen ordelijk en gescheiden opslag, het zonder vergunning afbreken van afval en onjuist opslaan van bedrijfsafval. In eerste instantie heeft gemeente het bedrijf voor deze overtredingen een last onder dwangsom opgelegd.

Bestuursdwang

Nu het bedrijf in overtreding blijft, gaat de gemeente over tot het zwaarste middel: last onder bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente op kosten van het bedrijf overtredingen ongedaan maakt en in het uiterste geval het bedrijf sluit.

De gemeente, brandweer en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) houden het bedrijf nauwlettend in de gaten en gaan over tot actie zodra termijnen overschreden worden.