Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Goede beschermingsafspraken voor zakenpartners

Voordat je met één of meerdere partners zakelijk gaat samenwerken, is het verstandig om na te gaan of je beschermingsafspraken moet maken. Dat zijn afspraken waarmee je ervoor zorgt dat je jezelf, elkaar, maar ook het bedrijf beschermt.

Je kunt beschermingsafspraken opnemen in een aandeelhoudersovereenkomst, een v.o.f-contract of andere soorten samenwerkingsovereenkomsten. Er zijn verschillende soorten beschermingsafspraken. Hieronder volgen een aantal voorbeelden daarvan.

Is het tijdens jullie samenwerking toegestaan concurrerende werkzaamheden te doen, voor jezelf of samen met anderen? Maak duidelijke afspraken hierover en leg vast wat wel en wat niet mag. Je kunt afspreken dat een eventuele beperking ook enige tijd na het einde van de samenwerking blijft gelden. Dit noemen we het non-concurrentie beding.

Mag je na de samenwerking elkaars klanten of toeleveranciers benaderen? Of mag je werknemers van elkaar een baan aanbieden? En wat moet je doen als die klant, toeleverancier of werknemer zelf contact met jou of je ex-zakenpartner opneemt? Dit wordt allemaal geregeld in een relatiebeding.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Door bepaalde dingen te zeggen of te schrijven kan een zakenpartner jou of het bedrijf schade toebrengen. Door de reputatieclausule vast te leggen, spreek je onderling een boete af voor zulke gevallen. Zo voorkom je dat je met lege handen staat als je niet precies kunt aantonen wat je schade is.

Beschermingsafspraken kun je het beste goed vast laten leggen, bijvoorbeeld bij de notaris. Die kan ervoor zorgen dat alles juridisch juist gebeurt en dat de afspraken worden opgenomen in het contract dat je maakt met je zakenpartner(s). Het is in ieder geval belangrijk dat een juridisch adviseur goed met jullie meedenkt over de zaken die je als zakenpartners maar beter goed kunt vastleggen.