Nauwelijks problemen met onttrekkings- en beweidingverbod

Regio - Nagenoeg alle agrariërs in de gebieden waar een onttrekkings- en beweidingverbod geldt houden zich aan deze regels.

Dat blijkt uit de controlerondes die het waterschap uitvoert. Het toezicht op het beweidingsverbod voor vee op de kurkdroge dijken leverde vijftien overtredingen op. Deze eigenaren of pachters van dijken zijn alsnog gevraagd hun vee tijdelijk van de dijken te halen.

‘Natuurlijk hebben we er alle begrip voor dat boeren balen als ze geen water uit sloten en kanalen meer mogen gebruiken voor het beregenen van hun land’, zegt plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom. ‘Het is klasse dat ze zich bijna allemaal netjes aan de spelregels houden. Teveel of te weinig water heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfsvoering en de opbrengsten. Des te knapper dat de boeren gedisciplineerd meewerken.’

Vliegtuig

De controles van handhavers tonen aan dat agrariërs zich houden aan de verboden. Deze controles bestaan normaal gesproken uit het rondrijden door de gebieden, maar dit keer handhaafde het waterschap ook vanuit de lucht met een vliegtuigje.

Het waterschap controleert dagelijks of er geen water uit sloten, kanalen en weteringen wordt gebruikt voor het besproeien van gewassen en tuinen in die gebieden waarvoor een zogeheten onttrekkingsverbod geldt. Datzelfde geldt voor het beweiden van de dijken door vee.

Pereboom: ‘Met de onttrekkingsverboden willen we verdere daling van de waterpeilen voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. De verboden gelden voor onbepaalde tijd en zijn niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.’

Beweidingsverbod

Om verdere schade aan de droge dijken te voorkomen, stelde Waterschap Drents Overijsselse Delta eerder een beweidingsverbod op alle dijken in. Dit betekent dat veehouders hun dieren tijdelijk van de dijk moeten halen.

‘Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Door de lange periode zonder regen is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de wortels zitten, verdroogd. En dus kwetsbaar.’