'Droogte leidt niet tot extra maatregelen in Drenthe'

Assen / regio - In Drenthe is geen acute aanleiding aanwezig om extra maatregelen te nemen tegen de aanhoudende droogte. Dat blijkt uit de ingelaste vergadering van Gedeputeerde Staten, waarin commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl uitvoerig geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd.

Wel is afgesproken dat de collegeleden die niet met vakantie zijn, ook in de komende periode wekelijks bijeenkomen om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn.

Beheersbaar

Het college heeft uiteraard geconstateerd dat de gevolgen van de droogte voor landbouw en natuur overal in de provincie zichtbaar zijn. De belangrijkste conclusie is evenwel dat de watervoorziening in de provincie beheersbaar is.

Net als veel Drenten hoopt het college dat de verwachte neerslag in de komende weken enige verlichting brengt. Portefeuillehouder landbouw en natuur Henk Jumelet houdt vanaf zijn vakantieadres bestuurlijk contact met de betrokken belangenorganisaties. Zodra hij volgende week terug is, zal hij zich persoonlijk verder op de hoogte laten brengen.