Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

De egelopvang

Een luchtige uitspraak zo tijdens het zomerreces. Voor het gerechtshof te Leeuwarden verscheen dit jaar een bijzondere dame: Isabel. Isabel had enkele maanden geleden te hard gereden en daarvoor een bekeuring gekregen van 106 euro. Zij had de boete kunnen betalen, maar dat deed zij niet. Isabel liet de zaak voorkomen bij de kantonrechter.

Die vond dat als Isabel te hard gereden had, Isabel dan ook maar op de (financiële) blaren moest zitten. De zitting en dit vonnis leverden Isabel veel stress op. Zo erg dat zij naar de huisarts ging, die constateerde dat Isabel inderdaad last had van stress. En ja, die stress kon best wel eens veroorzaakt zijn door de zitting. Zo’n zitting is natuurlijk altijd spannend. Maar ook nu liet Isabel het er niet bij zitten: zij ging in hoger beroep bij het gerechtshof.

Geld voor egels

Daar vertelde Isabel dat zij veel stress had gehad van de eerdere zitting, en dat ze hoopte dat de procedure niet te lang zou duren. Ze vertelde bovendien dat ze inderdaad te hard had gereden en dus de bekeuring terecht was opgelegd. Maar, zo legde zij uit, de bekeuring zou haar eigenlijk kwijtgescholden moeten worden. Op de dag van de bekeuring was Isabel namelijk op weg naar een rommelmarkt om geld in te zamelen voor de egelopvang. En door de bekeuring was al het geld voor de egelopvang weer op. Dus of het hof haar alsjeblieft de bekeuring wilden kwijtschelden?

Sympathiek, maar wel straf

Nee, vond het hof, dat gaat zo niet. Allereerst stond nu vast dat Isabel te hard had gereden. Zij heeft dat ook toegegeven en de bekeuring was terecht gegeven. Vervolgens kijken rechters of er redenen zijn om de straf te verminderen of zelfs helemaal niet op te leggen. En daar kwamen de egels weer om de hoek.

Het hof vond dat geld inzamelen voor de egelopvang een sympathiek doel is, maar het is geen reden om de bekeuring achterwege te laten of het bedrag te matigen. Ook het feit dat Isabel veel stress heeft ondervonden van de eerste zitting was onvoldoende.

De straf werd gehandhaafd, maar wel met de nodige sympathie.

Of de egelopvang toch nog wat heeft gekregen van Isabel is helaas onbekend gebleven.