WDODelta heft onttrekkingsverbod Nijeveen-Kolderveen op

Nijeveen/Kolderveen - Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het gebied Nijeveen-Koldeveen opgeheven.

Dit betekent dat in dit gebied weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers, weilanden en tuinen. Dit is mogelijk vanwege de regenval in de afgelopen periode en omdat er voldoende wateraanvoer is vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

Het onttrekkingsverbod voor de Paardeweide-Veendijk is al eerder opgeheven.

Afspraken maken met peilbeheerder

Agrariërs die willen beregenen kunnen hierover afspraken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaat.

‘Het is voor zowel de agrariërs als het waterschap van belang dat de wens om te beregenen vroegtijdig wordt gemeld en om welke percelen het gaat’, zegt peilbeheerder Ruud Bomert. ‘Dan kunnen wij bekijken of het nodig is om maatregelen te nemen zoals het schoonmaken van sloten en waterinlaten of het aanvoeren van water. We doen onze uiterste best om aan alle verzoeken zo spoedig mogelijk te voldoen.’

Voor het gebied Westerhuizingerveld bij Staphorst/Nieuwleusen geldt nog wel een verbod.

Het intrekken van onttrekkingsverboden maakt het waterschap bekend via persberichten, www.wdodelta.nl, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen: 085-7733389.