Gemeente pakt Talen weer hard aan

Staphorst / Den Haag - Afvalverwerker Albert Talen dreigt opnieuw financieel zwaar te worden gestraft door de gemeente Staphorst. Dit keer niet vanwege nieuwe problemen bij zijn recyclingbedrijf, maar bij zijn woning aan de Klaas Kloosterweg Oost. De eerder opgelegde dwangsom is inmiddels omgezet in een boete van 15.000 euro.

Talen stapte daarom dinsdag maar weer naar de Raad van State om te worden verlost van de kwelgeest die de gemeente in zijn ogen is. Hij sprak tijdens de zitting over haat en nijd bij de gemeente naar aanleiding van hun conflict over zijn recyclingbedrijf. Dat zou ook een rol spelen in deze nieuwe zaak rond zijn nieuwe woning. Een woordvoerster van de gemeente ontkende overigens dat haat en nijd een rol speelt in deze zaak.

Het conflict over de woning speelt intussen ook al weer enkele jaren. Talen kreeg een vergunning voor de bouw van de woning met daaronder een parkeerkelder en een toerit met een hellingbaan. Nog voordat de vergunning werd verleend, wees de gemeente hem op een probleem. De bouwtekening moest worden aangepast, omdat een klein deel van de hellingbaan en de toerit helemaal op grond kwamen te liggen met een agrarische bestemming. Daar kon dus niet worden gebouwd.

Bestemmingsplan

Achteraf constateerde de gemeente dat toch in afwijking van de vergunning was gebouwd. En daarmee ontstond een lang sudderend conflict. Volgens Talen is het probleem eenvoudig op te lossen door het gedeelte van het perceel waarop gebouwd mag worden iets te vergroten. Maar daar peinst de gemeente niet over, omdat dan het bestemmingsplan voor die locatie moet worden aangepast.

Intussen keek ook de rechtbank in Zwolle naar de kwestie. Die constateerde ook dat het nog maar de vraag is of de gemeenteraad bereid is om het bestemmingsplan aan te passen. En omdat daardoor geen vooruitzicht op legalisatie van de overtreding bestond, kon de gemeente niets anders dan de dwangsom opleggen, aldus de rechtbank.

Raad van State

De Raad van State gaat nu beoordelen of deze conclusie van de rechtbank deugt. Talen meldde bij de Raad dat hij zijn bedrijfslocaties in Staphorst en Stadskanaal én zijn woning inmiddels heeft overgedaan aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Dat verzelfstandigde orgaan van de provincie trekt bouwlocaties vlot. Volgens Talen onderhandelt HMO voortaan met de gemeente. HMO zou ook de dwangsomkwestie verder afhandelen.

De Raad doet binnen zes weken uitspraak.