Rabobank houdt Coöperatie Weken

Meppel - Leden van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland krijgen de kans om een bedrag van 100.000 euro te verdelen onder lokale verenigingen en stichtingen. Door deel te nemen aan de Rabobank Coöperatie Weken wordt de zichtbaarheid van verenigingen en stichtingen vergroot en maken ze kans op het geldbedrag.

Stichtingen, verenigingen en non-profit organisaties met een buurtversterkend en/of maatschappelijk initiatief kunnen geld inzamelen voor hun project. Rabobank ziet dat niet alleen de traditionele verenigingen en stichtingen zich inzetten voor een stukje leefbaarheid, maar dat er ook steeds meer nieuwe vormen ontstaan. Vormen waarbij groepen mensen tijdelijk de handen ineen slaan rondom een thema of een project. Deze initiatieven kunnen leiden tot waardevolle en duurzame verbeteringen waar de buurt of wijk vervolgens plezier van heeft.

Buurtpower

Rabobank moedigt verenigingen, stichtingen en andere groepen aan om mee te doen aan de Coöperatie Weken. Het thema luidt ‘‘Samen voor buurtpower’’. Rabobank hoopt samen met deelnemers uit de regio zoveel mogelijk innovatieve (buurt)initiatieven op poten te krijgen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een buurtapp waarin buren elkaars gereedschap kunnen lenen, tot een buurtproject om op een duurzame wijze met huishoudelijk afval om te gaan. Leden van Rabobank kunnen vervolgens in de stemperiode tussen 1 tot en met 15 november hun stem uitbrengen. Tijdens het eindfeest op 29 november worden de verdiende bedragen bekendgemaakt.Om unieke initiatieven en campagnevoerders te stimuleren verdeelt Rabobank maar liefst zes bonusprijzen. De drie meest creatieve campagnes worden beloond met 1000 euro. Daarnaast is er nog een extra stimulans van drie keer 2000 euro voor initiatieven die binnen het thema duurzaamheid vallen.

Initiatieven kunnen zich tot en met 1 oktober inschrijven via cooperatieweken.nl/mss. Voor meer informatie worden er op 10, 11, en 17 september informatieavonden gehouden in Meppel, Staphorst en Steenwijk. Inschrijven voor deze avonden kan ook via de website.

Stemmen

Meer dan 20.000 leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland verdelen de stemmen over alle deelnemende verenigingen en stichtingen. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag voor de clubkas. Ieder lid verdeelt vijf stemmen, waarbij maximaal twee stemmen op hetzelfde initiatief gegeven mogen worden.

Ga dus snel naar www.cooperatieweken.nl/mss en laat horen en laat zien welke verenging of stichting extra power nodig heeft. Volg de social media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin) van Rabobank Meppel Staphorst Steenwijkerland om op de hoogte te blijven van de Rabobank Coöperatie Weken.