Vermilion mag door met gaswinning bij Eesveen

Den Haag/Eesveen - Vermilion mag voorlopig gas winnen uit een tweede gasveld bij Eesveen. De Raad van State heeft vanmorgen de bezwaren die de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland en de actiegroep 'Geen Opschudding Gaswinning Eesveen' van tafel geveegd.

Jeannette van der Velde van de actiegroep die gevormd wordt door voornamelijk omwonenden is teleurgesteld, maar toch ook voorzichtig positief. ‘De voorzieningenrechter heeft onze bezwaren wel serieus genomen. Daarom zien we zeker aanknopingspunten voor een bodemprocedure. De uitspraak geeft genoeg aanwijzingen voor dingen die we nog kunnen uitzoeken’, zo laat ze in een eerste reactie weten.

De huidige vergunning voor gaswinning bij Eesveen loopt volgend jaar af, maar minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stemde eerder al in met een nieuw winningsplan tot 2027. In dat nieuwe plan mag er tot tien keer meer gas uit de bodem worden gehaald dan nu het geval is. Ook komt er een extra gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder meer Wapserveen. Westerveld, Steenwijkerland en omwonenden zijn bang voor 'een tweede Groningen' met betrekking tot de juridische warboel en qua afhandeling voor schade aan woningen door bodemverzakking en aardbevingen. Ze willen daarom dat gasproducent Vermilion eerst onderzoek gaat doen naar de staat van de gebouwen rondom het winningsgebied. Ook moet er een nulmeting worden gedaan en duidelijkheid komen over een schadeprotocol. Minister Wiebes heeft volgens de bezwaarmakers ook beloofd dit te doen, maar volgens het ministerie mag dat onderzoek ook later plaatsvinden, als er al geboord wordt. Het eerste jaar van de boringen zou er namelijk weinig veranderen in de bodem. Vermilion vindt onderzoek helemaal niet nodig, aangezien er volgens de gasproducent weinig kans zou zijn op schade. De Raad van State gaf het bedrijf daarin gelijk en dus mag er met ingang van heden gas gewonnen worden uit de tweede productieput bij Eesveen.

Van der Velde ziet nog wel kansen om op termijn de gasproductie helemaal stil te laten leggen. Dat kan volgens haar door aan te tonen dat huizen daadwerkelijk schade hebben opgelopen. ‘Enkele woningen zijn al beschadigd, maar de eigenaren durven daar nog niet mee naar buiten te treden uit angst voor waardevermindering van de woning. Wij hopen deze eigenaren alsnog over te halen hun schade te melden.’ Van der Velde beseft dat ze nu met lege handen staat. ‘Zonder nulmeting moeten we alles zelf bewijzen. Maar we blijven hoopvol richting bodemprocedure.’