Colleges Steenwijkerland en Westerveld teleurgesteld in uitspraak gaswinning

Eesveen - De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft vanmorgen uitspraak gedaan inzake de gaswinning Eesveen en omgeving en daarbij het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. De colleges van Westerveld en Steenwijkerland vinden de uitspraak voor hun inwoners uitermate teleurstellend.

De onzekerheid en risico’s die de inwoners terecht en begrijpelijk voelen blijven nu bestaan.

In de uitspraak zegt de voorzieningenrechter dat een inhoudelijke behandeling van de bouwkundige opname, of nulmeting, kan wachten tot de uitspraak in de bodemprocedure in 2019. De omwonenden willen deze opname graag gerealiseerd zien voordat de gaswinning begint. Zo kunnen zij bij eventuele schade duidelijk maken dat deze is ontstaan na de start van de gaswinning.

De colleges van beide gemeenten: “Wij hadden graag gezien dat deze onzekerheid bij onze inwoners was weggenomen. Nu de minister en Vermillion dat niet doen en de voorzieningenrechter dit niet kan afdwingen, gaan wij gezamenlijk overleggen welke mogelijkheden er nu nog voor ons zijn om onze inwoners te helpen”.