‘Vissers en duikers moeten samen werken aan waterkwaliteit’

Ruinerwold - Duikplaats Ruinerwold gaat al jarenlang achteruit. De plantengroei neemt sterk af en het aantal meldingen van duikers die slechts 1 meter zicht hadden, is opvallend hoog. Dat meldt Duikersgids.nl.

De Noord Nederlands Duik Federatie (NNDF) deed onderzoek naar de oorzaken. Het rapport ‘De verdwenen waterplanten van Engelgaarde’ poogt een analyse te geven van deze teloorgang. Het rapport komt van de hand van voorzitter, André Bandell en is gebaseerd op langjarig onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan de Universiteit van Wageningen.

Verontrustend onderzoek

Ten behoeve van het onderzoek werden op de bodem zestien kooien geplaatst. Door middel van een uitgekiende test, met open en gesloten kooien zijn vervolgens waterplanten zoals fonteinkruid, aarvederkruid en waterpest geplant. Vier kooien bleven open zodat de vispopulatie toegang had tot de planten. De planten in de gesloten kooien konden goed opgroeien terwijl de planten in de open kooien snel verdwenen waren.

De conclusies van het onderzoek wijzen in de richting van overpopulatie en ondeskundig beheer. Er zouden teveel plantenetende en bodemwoelende vissen in de plas zitten.

Teruggang

In de plas zijn in het verleden karpers uitgezet. Die eerste karpers vonden genoeg voedsel om van te leven. De vissers gingen voerplekken aanleggen om de vangst te bevorderen. Maar omdat de vangst toch tegen viel, werden steeds meer karpers uitgezet en voerplekken aangelegd.

De vissers houden dit beleid jarenlang vol. Maar nu zitten er zoveel karpers en voedingsstoffen in het water dat het milieu het niet meer kan aankan. Het woelen in de bodem veroorzaakt zweefvuil dat het zonlicht tegenhoudt. Hierdoor nemen plantengroei en zuurstofgehalte af en krijgen algen de overhand.

De duikstek werd alsmaar troebeler en uiteindelijk is een kantelpunt bereikt waardoor de plas permanent troebel blijft.

De natuur en de duiksport zijn de grote verliezers, maar ook de hengelsport verliest. Voortdurend en deskundig overleg tussen duikers en hengelaars, waarbij duikers onder water waarnemingen kunnen doen, had dit effect kunnen voorkomen.

Meer informatie: www.duikersgids.nl/duikstekken/ruinerwold