Leerlingen obs Sprinkels gaan digitaal

Meppel - De kinderen van de groepen 7 en 8 van obs Sprinkels hebben vorige week hun eigen laptop in gebruik genomen. De school is vorig jaar gestart met een digitaal, adaptief onderwijsplatform Snappet.

Om de leerlingen beter toe te rusten voor dit platform, hebben de leerlingen dit schooljaar allemaal een Chromebook in bruikleen gekregen.

Een grote pallet met Chromebooks werd in de laatste week van de vakantie bij de school afgeleverd. De leerkrachten zijn druk geweest met het uitpakken en installeren van de apparatuur. Zodoende konden de leerlingen de maandag na de vakantie glunderend hun computer in ontvangst nemen.

Effectief

‘Vorig jaar zijn we met een pilot gestart en de resultaten waren heel goed’, aldus juf Wendy, leerkracht van groep 7. ‘Differentiëren in het onderwijs is noodzaak, maar hoe doe je dat effectief? Door te werken met Snappet is de verwerking van de lesstof niet in een werkboek, maar op een laptop. Het mooie is dat het niveau van de leerlingen automatisch wordt aangepast. Zo blijft de uitdaging maximaal voor de kinderen. Doordat je als leerkracht met de groep mee kunt kijken, kan je leerlingen die vastlopen direct helpen, anders dan ‘vroeger’ een dag later’, vertelt Wendy enthousiast. ‘Natuurlijk is het belangrijk te zorgen dat de kinderen niet de hele tijd achter een beeldscherm zitten en ook op andere manieren leren én blijven bewegen. Juist omdat we veel werken met coöperatief leren, is dit een prima combinatie.’

Niveau

Ook de kinderen blijken het fantastisch te vinden om met het apparaat te werken. ‘Het werken op de computer is veel fijner, want je hoeft niet alles op te schrijven,’ zegt Fleur Daleman, leerling van groep 7B. ‘En als je het lastig vindt, past hij het niveau aan en maakt het makkelijker of juist moeilijker.’ Op de vraag of er ook spelletjes op gespeeld worden, heeft Fleur een helder antwoord: ‘Nee, maar dat is niet erg, want we hebben een leuke klas en daarvoor heb ik de computer niet nodig’