ChristenUnie: ‘College onbekend met gevolgen lachgas’

Meppel - De ChristenUnie (CU) is ontevreden over het antwoord van het college over het openlijk gebruik van lachgas onder jongeren. De partij bezint zich op vervolgstappen.

ChristenUnie vroeg het college welke mogelijkheden er zijn om de jongeren tegen lachgas te beschermen, bijvoorbeeld door de verkoop te verbieden of te reguleren. De fractie roept het college nu op om hier actief mee aan de slag te gaan.

Het college vindt dat het lachgas niet vindt passen bij de uitstraling van Meppel en de evenementen in Meppel. Het college betreurde dan ook dat er lachgas werd aangeboden in de stad, onder andere tijdens de Donderdag Meppeldagen. Daarnaast gaat het college bekijken of er via gemeentelijke regelgeving wat te doen aan is aan het gebruik van lachgas.

Ongerust

Toch is CU nog niet tevreden met het antwoord. De partij is namelijk nog niet gerustgesteld over de manier waarop het college van Meppel omgaat met de partydrug lachgas. Het college wil namelijk eerst meer duidelijk over de ernst en de hoeveelheid van het gebruik. CU vindt dat het college onbekend is met de materie en onvoldoende inzicht heeft in een adequate aanpak.

‘Het college blijkt nog niet bekend te zijn met de gevolgen van het innemen van lachgas in combinatie met alcohol of een andere drug’, stelt de fractie. ‘Ook blijkt het college onbekend te zijn met een handreiking van het Trimbosinstituut hoe met deze materie om te gaan.’ In de handreiking worden gemeenten geholpen bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik. Zo wordt informatie geboden over gebruik, gebruikers en de markt van lachgas, gebaseerd op recent verschenen onderzoek. Het geeft tips voor het in gesprek gaan met lachgasgebruikers en geeft een overzicht van voorlichtingsmaterialen over lachgasgebruik.

Populair

Lachgas is als partydrug populair aan het worden onder jongeren. Het gas wordt via een patroon in een ballon gespoten. De gebruiker inhaleert vervolgens het gas uit de ballon zodat het in de longen terecht komt. Het inhaleren zorgt voor een kortdurende, sterke roes en is na 1 tot 5 minuten uitgewerkt. Iemand die lachgas vier keer heeft geïnhaleerd ervaart een daling van het bewustzijn dat lijkt op dronkenschap. Waarnemingen lopen over en geluiden klinken anders. Gebruikers voelen zich vrolijk en high.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat handelaars van lachgas voor ballonnen of lachgaspatronen zich houden aan de Warenwet. De NVWA treedt niet handhavend op bij het gebruik als partydrug. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen risico’s zijn bij normaal recreatief gebruik.