Meer geld voor Meule van Wassens

Zuidwolde - Lange tijd leek het onmogelijk, een draaiende Meule van Wassens in Zuidwolde. Een Kanjersubsidie van het Rijk brengt de restauratie van de Meule, voorheen molen De Vlijt, nu in een stroomversnelling. De provincie Drenthe geeft met een extra herbestemmingssubsidie het laatste duwtje in de rug. Gedeputeerde Cees Bijl bracht vandaag het goede nieuws aan het stichtingsbestuur.

Maandag kwam het verlossende telefoontje van Vereniging Hollandsche Molen; de gereserveerde rijkssubsidie van 254.100 euro wordt definitief overgemaakt. Gedeputeerde Cees Bijl bracht persoonlijk zijn felicitaties over en kwam met nog meer goed nieuws. Voor behoud en herbestemming geeft de provincie Drenthe een extra subsidie van 116.861 euro.

Cees Bijl waardeert de enorme drive en inspanning van Stichting De Meule van Wassens en de inwoners: “De Meule van Wassens is voor Drenthe een kanjer van een monument. Door de molen in de toekomst te exploiteren als ‘zorgmolen’ krijgt de molen een nieuwe, toekomstbestendige functie en daarmee bestaansrecht.

Zijn alle wensen straks vervuld? Bijna, want de Stichting wil nog graag voorzien in een klein bijgebouw waar streek- en meelproducten van de molen kunnen worden verkocht door mensen met een beperking. Als 1 van de laatste vijf genomineerden voor de BankGiroLoterij Molenprijs hopen zij met het winnen van deze prijs het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Tot 1 oktober kan er nog gestemd worden via de website www.molens.nl/demeulevanwassens