Startschot verbouw Mandenmakerij en -weverij

Wilhelminaoord – Met de onthulling van een groot bouwbord is vanmiddag in Wilhelminaoord het startschot gegeven voor de verbouw van de voormalige Mandenmakerij. Het rijksmonument aan de Koningin Wilhelminalaan 20-22 gaat onderdak bieden aan dertien jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

De Mandenmakerij is een unieke locatie in de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. In deze voormalige fabriek die in 1900 in opdracht van de Maatschappij is gebouwd, werd arbeid verricht door de kolonisten als ze niet op het land konden werken. Er werden onder meer touw, kledingstukken, dekens en linnengoed gefabriceerd. Verhuur van de voormalige Mandenmakerij en –weverij met aparte smederij als woning in de huidige staat is niet acceptabel, vanwege de slechte onderhoudsstaat en verouderde voorzieningen. Zou verhuur toch plaatsvinden, dan zal hieruit zeker geen rendabele exploitatie voor de Maatschappij ontstaan om de continuïteit van dit rijksmonument te waarborgen.

Nieuwe invulling

Geïnspireerd door de idealen van Johannes van den Bosch geven de ondernemers Jan Meijer en zijn dochter Annelies van Buro Ecolan nu samen met de Maatschappij van Weldadigheid een nieuwe invulling aan de Mandenmakerij. Dit geeft een waarborg voor behoud van dit erfgoed door het gedachtegoed van Johannes van den Bosch opnieuw betekenis te geven. Het plan is om in de Mandemakerij 13 wooneenheden en een kantoorunit te realiseren. Het project de Mandenmakerij is een van de vele initiatieven in de koloniën waar op een eigentijdse wijze invulling wordt gegeven aan de idealen en het gedachtegoed van Johannes van den Bosch. De koloniën als een Proeftuin van Weldadigheid.

Dagbesteding

Het unieke rijksmonument wordt de komende maanden verbouwd. Hiermee is zo’n twee miljoen euro gemoeid. Er worden dertien appartementen gerealiseerd voor jongvolwassenen met ASS. De bewoners leren er zelfstandig wonen, waarbij een arbeidsmatige dagbesteding in de kolonie tot de mogelijkheden behoort. Daarmee herleeft het gedachtegoed van Johannes van den Bosch en biedt de exploitatie continuïteit voor het behoud van het pand, de UNESCO-waardigheid van het gebied en de toekomst voor deze jongvolwassenen. Daarnaast krijgen de bewoners ook de mogelijkheid om hun dagbesteding door te brengen in het Kiemhuis. In deze voormalige kiemschuur worden nu al mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van scholing en coaching begeleid om uiteindelijk volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Onder toeziend oog van directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid en wethouder Wilfried de Jong van de gemeente Westerveld gaf de Drentse gedeputeerde Cees Bijl vanmiddag het startschot gegeven voor de verbouw van het monumentale pand. De verwachting is dat vanaf juni 2019 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.