Wat willen de burgers op de Levensboomlocatie?

Rouveen - Thijs Harink, Sander Buitenhuis, Naïma de Leur, Britt Veerman en Laura Hulst mochten woensdag samen met burgemeester Theo Segers het bord onthullen dat op de nu nog braakliggende Levensboomlocatie staat.

Op het grote informatiebord staat dat burger zelf mogen bepalen wat er gebeurt op deze plek. De bevolking mag aangeven wat ze graag wil op deze plek, waar voorheen gereformeerde basisschool De Levensboom stond, gebouwd in 1958. In 2012 viel de oude school ten prooi aan de sloopkogel. De sloop werd met een jaar vertraagd door vleermuizen die er achteraf niet in bleken te zitten. Sindsdien ligt het terrein in het midden van het dorp braak. Met oud en nieuw houdt Comité Zo nuendan er een nieuwjaarsborrel.

Het groepje kinderen dat bij de onthullnig was, zit nu in groep 8 van De Levensboom, de school zit sinds 2011 in de Combischool, even verderop. De gereformeerde school deelt een pand met de hervormde basisschool De Triangel. De scholen doen veel samen, maar zijn toch apart. Een aantal van de leerlingen dat bij de onthullig was, volgde in groep 1 nog lessen op de oude locatie. Voor de jeugd alweer lang geleden, voor veel Rouveners als de dag van gisteren.

Experiment

De gemeenteraad van Staphorst doet een proef, gesteund door de provincie Overijssel. Burgers mogen zelf uitmaken wat hier gaat gebeuren. Een keer verzinnen college en raad geen plan om dit vervolgens in de week te leggen bij de bevolking, maar andersom. ‘Een experiment als het gaat om burgerparticipatie’, aldus burgemeester van Staphorst, Theo Segers.

Om die reden waren er woensdag ook een paar raadsleden bij. Er waren al drie informatieavonden. De wildste plannen gaan al: een zwembad, een supermarkt, een park, maar zo werkt het niet. Het moet iets zijn met daarbij woningbouw. Een winkel met daarboven appartementen mag bijvoorbeeld wel.

Een plan of idee kan ingeleverd worden bij de publieksbalie van het gemeentehuis of via de website www.jijenoverijssel.nl/levensboom Dit kan tot uiterlijk 22 november . Ook basisschoolleerlingen uit de hele gemeente mogen meedenken.

Wat zien zij graag gebeuren met de Levensboomlocatie? Deze vraag stelt de gemeente aan scholieren. Alle basisscholen in de gemeente zijn hiervoor benaderd. Scholieren mogen hun ideeën presenteren op allerlei manieren, bijvoorbeeld met klei, speelgoed, stokjes, rietjes, filmpje, maquette, of tekening. De scholierengroep met het beste idee gaat op expeditie naar de Maasvlakte in Rotterdam.

Eind november worden alle ingediende plannen door de indieners zelf toegelicht. In januari 2019 is er een beslissingsbijeenkomst. Dan weet Rouveen wat er gaat gebeuren.

Supermarkt

Het dorp wil ook haar supermarkt terug. Een aantal jaren ging de Spar aan de Oude Rijksweg dicht. wegens gebrek aan aanloop. De Dorpsraad en ondernemer Koetsier uit Ruinerwold hopen een nieuwe kruidenier te kunnen realiseren. Die komt waarschijnlijk niet hier, maar aan de Oude Rijkweg, overigens niet op de oude plek. Tenminste als het allemaal lukt.