Oppositie Staphorst: ‘Coalitie slaat politiek plat’

Staphorst - Gemeentebelangen in Staphorst is verbolgen. De partij ziet in de praktijk wat er gebeurt als de oppositie maar drie zetels telt en de coalitie veertien.

De partij poogde dinsdagavond de kwestie rondom de bouw van windmolens in De Lommert op de agenda te krijgen, nog voor de agenda van dinsdagavond. Daarnaast wilde de partij en ook de PvdA een stuk over onderwijs verdagen naar een volgende vergadering wegens onvoldoende tijd om stukken door te nemen en ook omdat een deel vertrouwelijk is.

Beide verzoeken werden door de coalitie afgewezen. De windmolenkwestie komt een andere keer op de agenda, terwijl GB het wegens urgentie gisteravond met de collega’s wilde bespreken. Goed voorbereiden is volgens GB-fractievoorzitter Alfred Stegeman flauwekul, want iedereen kent de molenmaterie door en door.

Urgent

Hij wilde het proces aan de orde stellen wat volgens hem niet goed gaat. Vooral het draagvlak is een punt van zorg. Omdat de druk flink op de ketel staat, wilde GB het gisteravond bespreken.

Ook de PvdA vindt het een urgente kwestie. Ook de PvdA vindt het thema draagvlak zorgelijk. ‘De politiek wordt door de grote coalitie platgeslagen, twee voorstellen voor een wijziging van de agenda zijn met een grote meerderheid verworpen’, aldus een teleurgestelde Stegeman. Hij en de PvdA hadden liever gezien dat de coalitie wat kleiner was geweest en dat bijvoorbeeld het CDA in de oppositie zou zitten. ‘De stem van veel kiezers wordt niet gehoord.’