Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Bespaar belasting met je testament

Met de keuzes die je nu maakt, heb je direct invloed op de erfbelasting die bij je overlijden moet worden betaald door je erfgenamen. Door het maken van een goed testament en door tijdens leven al te schenken, kun je belasting besparen bij je overlijden.

De wet die de belasting op het erven en schenken regelt, is sinds 1 januari 2010 gewijzigd. Daardoor pakken oudere testamenten van voor die datum, mogelijk fiscaal minder gunstig uit dan was voorzien toen het testament werd opgemaakt. Heb je nog geen testament? Profiteer dan van de nieuwe mogelijkheden van de gewijzigde wet. Doe eens de TestamentTest op www.lever.nl en je ziet meteen de hoofdpunten die voor jou van belang zijn.

Uitstel of besparing

Er zijn verschillende testamenten die tot uitstel of besparing van erfbelasting kunnen leiden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een testament die de betaling van belasting uitstelt naar het moment dat jij en je partner beiden zijn overleden. Er zijn ook testamenten die ervoor zorgen dat, hoewel er bij het overlijden van de eerste partner wel wat belasting moet worden betaald, er bij het tweede overlijden juist aanzienlijk belasting kan worden bespaard.

Bij de bespreking van je situatie worden er berekeningen gemaakt zodat je kunt zien hoeveel erfbelasting betaald moet worden per testamentvorm. Bij het advies wordt ook je persoonlijke situatie betrokken. Tevens zal worden bekeken wat je kunt doen om een hoge zorgbijdrage bij opname in een verpleeghuis te voorkomen.

Testament laten controleren

Heb je al eerder een testament gemaakt? Laat dan controleren of het testament ook onder de nieuwe wet nog goed uitpakt en of zorgbijdrage mee bespaard kan worden. Je hoeft daarvoor niet verplicht naar de notaris die je testament destijds had gemaakt. Je kunt bij iedere notaris terecht om het aan te passen als dat nodig is.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan verder op www.lever.nl of kom gewoon bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van je persoonlijke mogelijkheden.