Ongeruste bewoners willen sensoren om schade gaswinning vast te stellen

Steenwijk - Namens verontruste burgers uit onder andere Eesveen vroeg Jeanette van der Velde van het bewonerscomité Gaswinning Eesveen tijdens de raadsvergadering aandacht voor de zorgen die onder de inwoners leven ten aanzien van de gaswinning.

Van der Velde wil van de gemeente Steenwijkerland hulp om eventuele schade door mijnbouw aan te tonen. Namens GasDrOvF, de bewonersgroep van burgers die zich bezorgd maken om de gevolgen van gaswinning door Vermilion in Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland, vroeg ze de gemeente om tiltmeters aan te schaffen.

Met enkele van deze meters op bijvoorbeeld de drie gemeentehuizen van de drie betrokken gemeenten, kan een nauwkeurig meetnet gevormd worden. Uit de onafhankelijke vastgestelde data die dan beschikbaar komt, kunnen burgers maar uiteraard ook bedrijven en overheden een schadeclaim nauwkeurig onderbouwen. Nu worden claims steevast afgewezen vanwege het gebrek aan onafhankelijke data.

Schade

Gaswinning leidt, volgens Van der Velde tot schade aan gebouwen als gevolg van bodemverzakkingen, bodemtrillingen en wijzigingen in grondwaterpeil.

Van der Velde vroeg het gemeentebestuur daarom om samen met de andere twee bij de gaswinning betrokken gemeenten een onafhankelijk meetnet met tiltsensoren in overweging te nemen en dit op te nemen in de begroting voor de komende periode.

Gevaren

Van der Velde wijst er bovendien op dat gaswinning leidt tot bodemvervuiling (naftaleen, barium, benzeen) en tot methaanlekkages hetgeen direct en indirect gevaar vormt voor veiligheid en volksgezondheid.

‘Voor de prachtige regio Noordwest Overijssel, Zuidoost Friesland en Zuidwest Drenthe nemen economische, gezondheidsen veiligheidsrisico voor mens en milieu toe. In de afweging tussen deze risico’s enerzijds en de grote economische belangen anderzijds, tussen de gevolgen op de lange duur voor deze regio enerzijds en het economisch belang van Nederland op de korte termijn, is tot nu toe steevast gekozen voor landelijke belangen boven risico’s voor de regio en voor het korte termijn gewin boven de gevolgen voor mens en milieu op de lange duur’, zei Van der Velde vanavond.

Volledig congres te bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=JntuCnzU_bU​