Architect presenteert uitbreiding kerk De Rank

Staphorst - Leden van hervormde gemeente De Rank kunnen tijdens een gemeenteavond op 14 november tekeningen van de uitbreiding van hun kerk bewonderen en zeggen hoe ze de indeling van het gebouw willen hebben.

Architect Ed Euser van bureau Artec uit Apeldoorn tekende eind jaren negentig van de vorige eeuw ook de huidige kerk aan de Ebbinge Wubbenlaan. Hij ontwierp onlangs de uitbreiding aan de achterzijde van het pand. Hervormde gemeente De Rank kampt al jaren met ruimtegebrek.

De gemeente groeit nog steeds. Niet zelden moet de ruimte van de duivenvereniging gehuurd worden of zelfs het Dienstencentrum. Vooral voor activiteiten om de kerkdienst heen is te weinig ruimte. De kerkzaal is wel groot genoeg.

Eerste vrouwelijke dominee

De vernieuwing behelst een apart gebouw dat achter de huidige kerk komt te staan. Via een aparte overdekte gang door een hofje komt de bezoeker in het nieuwe onderkomen met een eigen zaal, een eigen kantoor voor de nieuwe predikant, mevrouw Desirée Prins en eigen ruimtes voor het kinderwerk. Mevrouw Prins is de eerste vrouwelijke dominee in Staphorst. Ze heeft een halve baan bij De Rank, de andere helft wordt ingevuld door dominee Jan Gerrit Zomer die besloot een stapje terug te doen.

Tijdens de gemeente-avond kunnen kerkleden zich uitspreken over hoe het er in de vernieuwde kerk uit moet zien. Welke functies heeft een kerk of zou een kerk moeten hebben? Welke andere zaken zou een kerkelijke gemeente moeten doen en hoe kun je dat inpassen in een gebouw? Het zijn allemaal vragen waar kerkleden antwoorden op mogen geven.

Vertraging

De uitbreiding is alleen voor De Rank. De buren, voormalig christengemeente Bethel en later Empower, verhuisden onlangs naar de Plataan in Meppel. Aanvankelijk zouden beide kerkelijke gemeenten gezamenlijk optrekken, maar door de verhuizing is dat van de baan. De Rank doet het alleen. Het zorgt wel voor een vertraging, want de procedure moest opnieuw. Koop van de ruimte van Empower was geen optie voor De Rank.

Architect Ed Euser uit Apeldoorn vindt het leuk dat hij is gevraagd om ‘zijn’ gebouw van een uitbreiding te voorzien. ‘Dit is toch een beetje mijn kindje. De uitbreiding past bij de huidige kerk. Het is een mooi ontwerp dat nog steeds staat als een huis. Tekeningen van hoe het eruit komt te zien, kan hij nog niet geven. ‘Dat zou betekenen dat mensen hun vernieuwde kerk in de krant zien, voordat ze het ontwerp op de gemeenteavond aanschouwen.’

1200 Leden

Hervormde gemeente De Rank bestaat dit jaar 53 jaar. De gemeente met zo’n 1200 leden komt voort uit de Grote Kerk van Staphorst. Het is augustus 1965 als in Staphorst een Hervormde Evangelisatievereniging het levenslicht ziet. De vorming van een nieuwe hervormde gemeente, naast de grote bestaande Grote Kerk, heeft alles te maken met de veranderende samenstelling van de bevolking van Staphorst. Door de toegenomen industrialisering krijgt Staphorst steeds meer import. Er ontstaat een groep burgers die steeds meer moeite krijgt met de traditionele geloofsbeleving in de Grote Kerk.

De groep ‘ontevredenen’ probeert keer op keer in gesprek te komen met de hervormde gemeente om tot veranderingen te komen. Dit luk niet. Ze dienen zelfs een handtekeningenlijst in. Het mag allemaal niet baten. Daarom komt er een Rechtzinnige Evangelisatievereniging. Op 9 augustus 1965 is de oprichting een feit. Een dag daarvoor was de eerste kerkdienst in de kantine van Rollecate. Van dat rechtzinnige is weinig over. De Rank is nu veelkleuring met ruimte voor diverse opvattingen.

Twee-onder-één-kapkerk

Op 22 maart 1967 heeft de vereniging een eigen kerk: het beroemde Boskerkje aan de Meestersweg. Het planken gebouw is de voormalige kantine van Joods werkkamp Conrad. In 2007 is het gesloopt. Eind 2002 neemt hervormde gemeente De Rank een nieuwe kerk in gebruik aan de Ebbinge Wubbenlaan. Een bijzonder gebouw, omdat het twee kerken herbergt. De Rank deelt samen met Evangelische Gemeente Bethel, vanaf dit jaar Empower, de twee-onder-één-kapkerk. Dit jaar verhuisde Empower naar Meppel. Wat er met dat deel van de combikerk gebeurt dat toebehoorde aan Empower is niet duidelijk.