Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Woede-uitbarstingen en scheldpartijen

Gemma werkte al 7 jaar bij Staar BV in de schoonmaak en de kantine. Dat ging eigenlijk altijd goed. Maar op een gegeven moment werd Gemma ziek. Dat had niet alleen met het werk te maken, maar ook met een moeilijke thuissituatie.

Gemma was verwikkeld in een vechtscheiding en dat bracht veel stress met zich mee. Ze had nog twee jonge kinderen. Een hele zorg, want een kind was ook nog ziek en het reizen naar en van het werk viel tegen. De druppel was dat Staar BV na een professionaliseringsslag Gemma alleen nog schoonmaakwerk aanbood.

Gemma meldde zich ziek. Bij de bedrijfsarts kwam er al snel uit dat er eigenlijk ook sprake was van een arbeidsconflict, dus Gemma en Staar moesten door naar een mediator. Helaas kwam die niet verder; het conflict werd niet opgelost.

Op een gegeven moment vond de bedrijfsarts dat Gemma wel weer moest re-integreren. Toen begonnen de problemen pas echt. Gemma vond het schoonmaakwerk maar niets en dat stak zij niet onder stoelen of banken. Sterker nog, Gemma had regelmatig woede-uitbarstingen, schold haar leidinggevenden uit, ging steeds de discussie aan, weigerde sommige taken uit te voeren, kwam wanneer het haar uitkwam op het werk en nam pauze wanneer het haar zinde.

‘Onwerkbaar, dit moet eindigen’, vond Staar BV, en een gang naar de kantonrechter volgde. Staar vond dat Gemma zich onaanvaardbaar had gedragen naar haar collega's en leidinggevenden. De arbeidsovereenkomst moest per direct eindigen zonder betaling van een vergoeding. Gemma daarentegen vond dat haar gedrag heel terecht was en verzocht de kantonrechter een transitievergoeding én een billijke vergoeding toe te kennen.

De kantonrechter, en in hoger beroep later ook het gerechtshof, vond dat het gedrag van Gemma inderdaad ontoelaatbaar was. De arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Maar het gedrag was volgens de rechter ook weer niet zó ontoelaatbaar dat Gemma ook geen recht had op een transitievergoeding. Gemma kreeg dus wel ontslag, maar met betaling van 6.032 euro. De rechter vond daarbij van belang dat Gemma alle voorgaande jaren goed had gefunctioneerd en dat zij door problemen thuis niet helemaal zichzelf was. De rechter vond dat Gemma mede uit onmacht had gehandeld. Een extra vergoeding kreeg Gemma niet, dat recht had zij wél verspeeld.