Interactieve tijdlijn: Albert Talen in Meppel

Meppel - Gisteren woedde er een brand bij het afvalterrein van Albert Talen. Sinds 2016 maakt Talen gebruik van dit terrein, tot woensdag. Toen liep de huur af. Bekijk hier een tijdlijn van alle ontwikkelingen rondom Talen in Meppel.

Klik op het nieuws om naar het desbetreffende artikel te gaan op deze site.

3 September 2016

Het afvalbrengstation van de ROVA sluit haar deuren. Inwoners van Meppel en de regio kunnen deze dag voor het laatst hun afval kwijt bij de ROVA op industrieterrein Noord.

Najaar 2016

Sinds Talen in het najaar van 2016 het voormalige ROVA afvalbrengstation aankocht en in exploitatie nam, pakt hij de zaken duidelijk aan. Volgens de directeur van het afvalrecyclingbedrijf is de ophef over het terrein onterecht.

1 Oktober 2016

 Vastgoedmaatschappij Stamco b.v. is de nieuwe eigenaar van het voormalige ROVA-terrein. Het terrein was in trek en werd eerder dan verwacht verkocht door ROVA. De nieuwe eigenaren, Roelof Talen en Klaas Klein, willen de locatie aan de Hesselterlandweg gebruiken ‘zoals voordien de ROVA deed.’

10 April 2017

De Milieustraat Meppel aan de Hesselterlandweg voldoet nog niet aan twee vergunningsvoorschriften. De gemeente Meppel dringt aan op spoedige naleving van alle regels door eigenaar Talen Recycling.

Door tijdsdruk zijn nog niet alle verbeteringen doorgevoerd, maar directeur Albert Talen benadrukt dat de komende tijd de bezwaren tegen de afvalopslag al goeddeels zijn weggenomen. 'Er worden extra afvalcontainers bij geplaatst en het afvalhout wordt afgevoerd. Behalve voor het overkapte depot wordt ook een muur van betonblokken aan de zijkant van het terrein geplaatst. Een extra vrachtwagen zorgt binnenkort voor een snellere afvoer van de afvalstromen.'

8 Januari 2018

Albert Talen van het bedrijf Talen Recycling in Staphorst wil zijn bedrijf aan de Westerparallelweg verkopen. De ondernemer heeft al jaren een hoogoplopend conflict met de gemeente Staphorst over een voor hem mislukte grondruil. Albert Talen wil met de opbrengst van de verkoop zijn vestiging in Meppel verder uitbouwen.

10 Januari 2018

De ergernis over de rommelige terreininrichting van de Milieustraat Meppel groeit samen op met de enorme houtstapel op het bedrijfsterrein. Op social media hekelen Meppelers de verloederde aanblik, die het vol gestouwde grofafvaldepot biedt. De CDA-raadsfractie in Meppel stelt vragen over de handhaving van de milieuvergunning aan de Hesselterlandweg.

20 Juni 2018

De ergernis over de groeiende hopen houtafval op het terrein van de Milieustraat Meppel groeit nog verder. Behalve veel inwoners van Meppel en het gemeentebestuur, heeft nu ook de eigenaar/verhuurder van het bedrijfsterrein, Stamco-vastgoed, de buik vol van het ‘rommeltje’ dat de exploitant Talen Recycling er momenteel van maakt.

Stamco heeft al een serieuze poging gedaan om het huurcontract met de Staphorster afvalverwerker te ontbinden.

11 Juli 2018

De wijkbewoners van Haveltermade hebben schoon genoeg van de Milieustraat aan de Hesselterlandweg. Namens de Meppelers in het noorden van de stad trekt het Wijkplatform Haveltermade aan de bel bij de gemeente.

In een protestschrift uiten de platformleden hun ongenoegen over de rommelige inrichting van het afvaldepot en vooral de overlast die daarvan aan de andere kant van de provinciale weg ervaren wordt.

19 Juli 2018

De gemeente Meppel past in samenwerking met de brandweer bestuurlijke handhaving toe in verband met onder meer brandgevaar, geen ordelijk en gescheiden opslag, het zonder vergunning afbreken van afval en onjuist opslaan van bedrijfsafval. In eerste instantie heeft gemeente het bedrijf voor deze overtredingen een last onder dwangsom opgelegd.

Nu het bedrijf in overtreding blijft, gaat de gemeente over tot het zwaarste middel: last onder bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente op kosten van het bedrijf overtredingen ongedaan maakt en in het uiterste geval het bedrijf sluit.

19 September 2018

De uitbater van het grof- afvaldepot aan de Hesselterlandweg vecht het dwangbesluit van B&W aan. Talen volstond naar eigen zeggen woensdag met het indienen van een 23-jaar oude bouwtekening van het bedrijfsperceel.

Talen wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand. ‘Mijn huurbaas hoort het op te lossen.’ Volgens Talen slaat hij het afval op volgens de bij het huurcontract horende tekeningen van 23 jaar oud.

31 Oktober 2018

Stamco-vastgoed, eigenaar en verhuurder, van het bedrijventerrein plaatst zeecontainers bij de ingang van het terrein. Waarom is niet bekend. Het huurcontract met afvalverwerker Talen is deze nacht afgelopen.

Directeur van Stamco, Roelof Talen, wil niet inhoudelijk reageren. De gemeente bevestigt dat de zeecontainers vannacht door de verhuurder zijn geplaatst.

1 November 2018

Om 01.00 uur, een uur na het aflopen van de huur en een paar uur na het plaatsen van de containers. ontstaat er een grote brand op het terrein. Ongeveer tien omwonenden worden geëvacueerd.

De brand zorgt voor flinke opstoppingen tijdens de ochtendspits in en rondom Meppel, omdat de Steenwijkerstraatweg is afgesloten. Al snel wordt er bekend gemaakt dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid, maar uit navraag blijkt dat de Veiligheidsregio Drenthe dat niet met apparatuur heeft gemeten, maar op 'basis van ervaring' heeft vastgesteld. De stank die vrijkomt bij de brand trekt over Nijeveen en is zelfs in Steenwijk nog te ruiken.

Na ongeveer vijftien uur blussen heeft de brandweer de brand onder controle. Rond acht uur 's avonds mogen de bewoners weer terug naar huis.