SGP valt over geld voor VV IJhorst

Staphorst / IJhorst - In de begroting van Staphorst staat een structureel bedrag opgenomen van 30.000 euro voor VV IJhorst. De dorpsclub heeft geld nodig om de velden op te knappen. De SGP is tegen.

De partij is principieel tegen wedstrijdsport, maar ze verwijst ook naar een oude afspraak tussen de club en de gemeente, waarin staat dat de vereniging geen recht heeft op geld. Het euvel: spelen op zondag. ‘Tussen de gemeente en de vereniging zijn afspraken gemaakt. Wat ons betreft zijn deze nog steeds leidend’, vindt de SGP. VV IJhorst is - anders dan de collega’s in Rouveen en Staphorst - een private sportclub.

Eigendom

Eind jaren tachtig werd met de gemeente notarieel vastgelegd dat Staphorst de vereniging tot 2029 financieel niet steunt. In 1989 kreeg VV IJhorst het huidige complex met een nieuw clubhuis in eigendom. Daar ging een grondruil en een soap van twintig jaar aan vooraf. Medio jaren zestig verbood Staphorst dat de club op zondag van het gemeentelijke complex gebruik maakte. Dat gebeurde al twintig jaar, maar de SGP stelde er plots vragen over en de toestemming die er altijd oogluikend was, werd ingetrokken. Met hulp van velen richtte de club een nieuw eigen complex in, middenin het dorp.

‘Zondagsveld’

In de jaren tachtig had de gemeente dit ‘zondagsveld’ nodig voor een uitbreidingsplan. Toen werd er geruild. IJhorst mocht terug naar de oude gemeentelijke stek met een nieuw clubhuis, betaald door de gemeente, zo werd afgesproken. Dat was in 1989. Toen werd notarieel vastgelegd dat de vereniging veertig jaar lang, tot 2029, geen gemeentelijk geld zou krijgen. Via een provinciale subsidie kon VV IJhorst in 2012 wel een nieuwe accommodatie in gebruik nemen. Alle partijen in de raad behalve de SGP, vinden dat deze afspraak uit de tijd is.