Meppel heeft contact met Staphorst en Stadskanaal over Talen

Meppel - De gemeente Meppel heeft zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau contact met de gemeenten Staphorst en Stadskanaal over Talen Recycling.

Er wordt expertise uitgewisseld met elkaar, maar er wordt ook onderling gesproken over de ontwikkelingen. Daarnaast kijken de gemeenten samen wat ze kunnen doen en wat ze wel en niet mogen doen.

Geschiedenis

Alle drie de gemeenten hebben een geschiedenis met Talen Recycling, de één langer dan de andere. Eind vorig jaar brak er een grote brand uit op zijn terrein in Stadskanaal. Dat duurde een week om te blussen.

Sinds die brand ligt Talen in de clinch met de provincie Groningen. Volgens de milieuvergunning voor Stadskanaal mocht hij afval opslaan tot maximaal zes meter hoog. De brand die woedde was volgens de brandweer destijds op een afvalbult van ongeveer dertig meter. Tijdens die brand paste de provincie Groningen bestuursdwang toe. Talen had een plan van aanpak moeten presenteren over de aanpak van de brand, en dat is volgens de provincie niet gebeurd. Talen zegt van wel.

In Staphorst heeft Talen al jaren een conflict over een grondruil. Vrijdag paste de gemeente daar last onder bestuursdwang toe. Het sloot zijn terrein af met hekken, omdat de gemeente constateerde dat Talen er nog steeds bezig is met recycle-activiteiten terwijl de provinciale vergunning daar eind vorig jaar voor is ingetrokken.

Albert Talen wil alle activiteiten verplaatsen naar Stadskanaal, nu hij zowel in Meppel als Staphorst niet meer kan/mag werken. Van de provincie Groningen mag hij echter niet uitbreiden op zijn huidige locatie in Stadskanaal.