Cuypersgenootschap stelt college in gebreke over vroegere HBS en Zuiderschool

Meppel - Stichting Cuypersgenootschap stelt het college van Meppel en het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe in gebreke. De stichting wil de vroegere Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en de voormalige Zuiderschool beschermen als gemeentelijk en provinciaal monument.

Hiervoor heeft het op 8 december 2017 een verzoek bij de gemeente en op 18 december 2016 een verzoek bij de provincie ingediend. Maar het Cuypersgenootschap zegt dat het nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. In een brief aan zowel de provincie als de gemeente schrijft de stichting dat er ‘nadien geregeld telefonisch contact geweest is geweest, maar dat het niet heeft geresulteerd in enige besluitvorming over ons verzoek.’

In die brief stelt het Cuypersgenootschap het college van burgemeester en wethouders van Meppel in gebreke. De reden die de stichting opvoert is dat het ‘niet binnen de wettelijke vastgelegde termijn of binnen een redelijke termijn een besluit tot aanwijzing heeft genomen of redenen heeft aangegeven waardoor er nog geen besluit genomen kan worden.’ Ditzelfde geldt ook voor het college van Gedeputeerde Staten.

De Cuypersgenootschap dreigt om dagelijks dwangsommen verbeurd te verklaren vanaf 3 december als er niet tijdig wordt gereageerd. ‘Totdat bij ons een schriftelijk besluit op onze aanvraag of een verzoek tot uitstel is ontvangen.’ Het doet daarbij een beroep op de Wet dwangsom.

Eerder dreigde het Cuypersgenootschap al met juridische stappen om de sloop van de Zuiderschool te voorkomen.

Onderzoek

De provincie Drenthe is in het najaar van 2017 een onderzoek gestart naar de cultuurhistorische waarde van beide panden. Dit concept onderzoek werd in maart inhoudelijk afgerond. Het college schrijft aan de gemeenteraad van Meppel dat er ‘sindsdien hierover vanuit de gemeente ook veelvuldig ambtelijk en bestuurlijk contact is geweest met de provincie. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot het opstarten van de formele procedure tot besluitvorming vanuit de provincie (er is hierbij nog geen sprake van voorbescherming).’

De provinciale procedure geniet voorrang, omdat het Cuypersgenootschap haar aanvraag in 2016 als eerste aan de provincie gericht heeft. Daarnaast is de provinciale status hoger dan de gemeentelijke.

Sloopaanvraag

Vorige maand ontving de gemeente een aanvraag voor een sloopvergunning en een sloopmelding voor de oude Zuiderschool, aan de Prinses Marijkestraat 2. Het Cuypersgenootschap zegt dan ook dat de bescherming ‘met name voor de Zuiderschool urgent is omdat er een sloopmelding is ingediend.’

De oude Zuiderschool en de vroegere HBS werden vorig jaar november verkocht aan Schavast B.V. De nieuwe eigenaar wil de Zuiderschool, aan de achterzijde van het historische pand, slopen voor veertien koopwoningen. Schavast wil het Zuideinde 76 niet slopen. In het hoofdgebouw van het voormalige Rijks Hogere Burgerschool wil het 29 huurappartementen maken.