Talen had niet te veel afval op zijn terrein

Meppel - In Staphorst en Stadskanaal werd bij het terrein van Talen Recycling geconstateerd dat er meer bedrijfsafval op zijn terrein lag dan toegestaan. In Meppel hield Talen zich wel aan deze vergunning.

Voor het terrein wat Talen huurde was een vergunning verleend voor het in werking hebben van een afvalstoffeninrichting met een jaarcapaciteit van 65.000 ton. De gemeente Meppel laat weten dat ‘tijdens de laatste controle is geconstateerd dat de hoeveelheden binnen het vergunde vallen’.

In Staphorst had Talen een vergunning voor maximaal 200 ton bedrijfsafval, maar de provincie constateerde dat er in oktober vorig jaar 1250 ton aan bedrijfsafval lag.

Voor Stadskanaal had Talen een milieuvergunning waarin stond dat hij tot zes meter hoog zijn afval mocht opslaan. Vorig jaar november woedde er ook daar een grote brand. Volgens een brandweerwoordvoerder was de bult afval destijds zo’n dertig meter hoog.