ChristenUnie twijfelt aan rol college rond de Zuiderschool

Meppel - De ChristenUnie twijfelt of het college op een goede manier haar rol heeft ingevuld bij de vraag of de Zuiderschool een gemeentelijk monument moet worden. De partij heeft vragen gesteld, naar aanleiding van de sloopmelding.

Onlangs stelde het Cuypersgenootschap het college van Meppel en het college van Gedeputeerde Staten in gebreke. De monumentenstichting wil de beiden gebouwen beschermen als gemeentelijk en provinciaal monument, maar zegt nog geen ontvangstbevestiging te hebben ontvangen van de gemeente en provincie.

Het college van Meppel stelt dat ze geen antwoord op het verzoek van het Cuypersgenootschap hoeft te geven als er ook een dergelijk verzoek bij de provincie ligt. De ChristenUnie betwijfelt dat. De onlangs vastgestelde erfgoedverordening zegt daar niets over. Die zegt dat het college binnen 26 weken moet reageren. De ChristenUnie vraagt zich af of het college daarmee niet de rechtsgang van het Cuypersgenootschap heeft belemmerd.

De ChristenUnie vraagt waarom het college de provincie niet oproept om een besluit te nemen. Er ligt bij de provincie immers al vanaf maart 2018 een ambtelijk advies klaar om bestuurlijk in procedure te brengen. CU vraagt zich af of het college dat in de verschillende contacten met de provincie aan de orde heeft gesteld.

Ook wil de partij weten of Schavast BV, het bedrijf dat de panden heeft gekocht, aanspraak kan maken op een schadeclaim als het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst komt.