Ondernemen in Meppel: Christiaan Kodde
Door Christiaan Kodde

Aannames

Afgelopen weken zijn we weer verwend geweest met de prestaties van Oranje. Tegen Frankrijk verdiend gewonnen en tegen Duitsland op z’n Duits het punt binnengehaald.

Bij voetbal spelen aannames een grote rol. Dat geldt in de fiscaliteit evenzo. Bijvoorbeeld de aannames inzake de belastingheffing in box 3. De fiscus hanteert namelijk de aanname dat een deel van het vermogen wordt belegd en een deel wordt gespaard. In welke verhouding? Dat ligt er maar net aan hoeveel vermogen u bezit…

Ruwweg wordt aangenomen dat tot een ton aan vermogen een derde wordt belegd en twee derde wordt gespaard. Tussen een ton en een miljoen aan vermogen wordt aangenomen dat 80 procent wordt belegd en 20 procent gespaard. Vermogen boven een miljoen? In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat al het vermogen wordt belegd. Bij beleggingen in vastgoed en/of aandelen is het rendement vaak dusdanig dat heffing in box 3 de voorkeur geniet. Maar bij spaartegoeden…

Heffing voorkomen

Er zijn manieren om de heffing in box 3 te voorkomen. Peildatum is namelijk 1 januari van ieder jaar. De datum 1 januari 2019 is van belang voor de aangifte Inkomstenbelasting 2019 die in 2020 dient te worden ingediend. Door dit jaar nog vermogen uit box 3 te onttrekken kan een aanzienlijke besparing worden behaald. Het oprichten van een BV of een open fonds voor gemene rekening (OFGR) kan hiertoe uitkomst bieden. Op de OFGR kom ik in een latere column terug. Bij een BV dient belasting te worden betaald over het daadwerkelijk behaalde rendement. Gezien de huidige rentestand betekent geen rente nagenoeg geen belasting. Als het vermogen in box 3 wordt belast bedraagt de heffing tussen de 0,7 en 1,7 procent over het spaartegoed. Een spaartegoed van 2,5 ton kost in box 3 hierdoor al gauw enkele duizenden euro’s per jaar en in de BV nagenoeg niets. Het onderbrengen van vermogen in een BV is tevens vaak interessant om de bijdrage Wlz (voorheen AWBZ) te verlagen.

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de oprichting/instandhouding van een BV. Toch kan het veelal wel uit.

Wilt u uw vermogen voor het einde van dit jaar nog fiscaal optimaal parkeren? Wij kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn. Dat mag u van mij aannemen!