Bodem daalt in delen van Drenthe sneller dan verwacht

Regio - In delen van Drenthe daalt de bodem sneller dan verwacht. Vooral in veen- en kleigebieden speelt dit probleem, zo blijkt uit onderzoek van Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

In Drenthe gaat het om de omgeving Emmen, de regio Nieuwlande en het gebied rond Wilhelminaoord. De versnelde bodemverzakking wordt onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen.

Afgelopen zomer was de droogte extreem. Om oogsten (gedeeltelijk) te redden, is er onder andere gebruik gemaakt van grondwater om gewassen te beregenen. Hier is veel gebruik van gemaakt, waardoor er meer dan andere jaren oppervlaktewater en grondwater is gebruikt. De langdurige effecten op het grondwaterpeil zijn onduidelijk. Ook de delfstoffenwinning speelt een rol.

PvdA stelt vragen

'Afgelopen week bekend dat de minister toestemming heeft gegeven voor verhoogde gaswinning in met name de kop van Drenthe', zegt statenlid Peter Zwiers. 'Ook dit zal, los van andere ongewenste effecten, effect hebben op de bodem. Kortom, veel onduidelijkheden voor onze inwoners en daar is de PvdA Drenthe bezorgd over.'

In de vragen aan GS vraagt de Statenfractie om opheldering over de effecten en risico’s van bodemdaling en of zij daar ook het ministerie van EZK (voor wat betreft de gaswinning) nogmaals op wil wijzen.