School in Nieuwveense Landen nog geen gelopen race

Meppel - Op de agenda van de gemeenteraad van Meppel op donderdag 29 november staat het voorstel van het college om een schoolgebouw te bouwen in de wijk Nieuwveense Landen. Over het voorstel is veel te doen.

Twee maanden geleden stuurde de raadscommissie wethouder Jaap van der Haar terug met een lange lijst aan vragen. Twee weken geleden sprak de raadscommissie opnieuw over onderwijs in de nieuwe woonwijk. Van der Haar moest toen om de tafel met de besturen van het primair openbaar en christelijk onderwijs (Promes en PCBO) om een aantal zaken helder te krijgen. Donderdagavond is het dan zover, heeft Van der Haar de juiste antwoorden paraat?

Twijfel aan noodzaak

De komst van de (tijdelijke) school is omstreden. Bijna 800 mensen reageerden op een poll op de website en Facebook-pagina van deze krant. Een ruime meerderheid van 69,5% vindt een school in Nieuwveense Landen niet nodig. Iets meer dan 30% vindt het wel zinvol om een school te bouwen.

Ook enkele fracties worstelen met de tegenstelling van een snel groeiende wijk met jonge kinderen die om een nieuwe school vraagt en de dreigende krimp van leerlingenaantallen in andere delen van Meppel. ‘Je bouwt voor leegstand’, aldus Jeannet Bos van D66.

Klaas Jan Dunnink (CDA) wil eerst helderheid te krijgen over de onderwijsbehoefte in heel Meppel alvorens te besluiten over een nieuwe school. Dunnink: ‘Er is een overschot aan vierkante meters en die wordt nog groter. Kunnen we het aantal vierkante meters terugbrengen naar de hoeveelheid leerlingen?’

Te veel vierkante meters schoollokaal

In geen enkel raadsdocument wordt echter de berekening gegeven over de grootte van de school. (Het totaal aantal reguliere basisschoolleerlingen gedeeld door totaal aantal bruto vierkante meters vloeroppervlakte). Laat staan dat een dergelijke berekening wordt vergeleken met de landelijke richtlijn hieromtrent om na te gaan of er teveel of te weinig ruimte is. Het is de vraag waarom deze eenvoudige berekening en vergelijking niet plaatsvindt.  

Wel is er een raadsdocument met een prognose van het aantal basisschoolleerlingen in de Nieuwveense Landen. Dat zijn er 350.  In datzelfde document staat dat er 2200 vierkante meters vloeroppervlakte nodig zijn. 

Uitgaande van paragraaf 3, art. 3, uit het landelijke "Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO" blijkt dat er veel minder vierkante meters nodig zijn, namelijk 1295 m2 (een school in het schoolgebouw) of 1365 m2 (twee scholen in het schoolgebouw). Waarom zou een armlastige gemeente als Meppel dan belastingeuro's spenderen aan zoveel vierkante meters extra? 

Het is voor de wethouder dan ook nog geen gelopen race. 

De vergadering begint om 19.30 uur. 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!