Aanleg wandelknooppuntennetwerk in Westerveld gestart

Frederiksoord - Er is een officieel begin gemaakt met de realisatie van een netwerk van wandelpaden in de gemeente Westerveld. Wethouder Jelle de Haas en de Drentse gedeputeerde Henk Brink gaven hiervoor woensdagmiddag het startsein.

De Haas en Brink monteerden bij Huis Westerbeek in Frederiksoord een bordje op een eerste routepaal. Vervolgens zetten ze die gebroederlijk in de grond. Het plaatsen van de routepaal betekende de eerste stap richting een zogenoemd wandelknooppuntennetwerk in de hele gemeente Westerveld. Dat wordt op zijn beurt onderdeel van een provinciebreed netwerk, zo verklapte Joris Driehuis van Recreatieschap Drenthe woensdag.

‘Van alle Drentse gemeenten was De Wolden er het eerst bij. Daar is het laatste deel van het wandelknooppuntennetwerk dit najaar gereedgekomen. Westerveld is nu de tweede gemeente die zich aansluit, daarna volgen Midden-Drenthe en Coevorden.’

Eerste aanzet

In de genoemde gemeenten volgt het netwerk bestaande wandelpaden: bekende zowel als minder bekende, brede en doorgaans goed onderhouden routes maar ook smalle, die bijna waren vergeten. Het Recreatieschap Drenthe heeft de eerste aanzet gegeven door voor de hele provincie wandelroutes uit te tekenen.

Hierna is het schap in overleg gegaan met dorpsbelangenverenigingen en grondeigenaren. En ook vrijwilligers hebben tijdens de voorbereidingen flink bijgedragen door ‘onofficiële wandelpaden’ te benoemen.

Havelte

Met deze eerste paal is de start gemaakt van een tracé bij Frederiksoord. Dit tracé is onderdeel van het totale wandelknooppuntennetwerk waar het Recreatieschap aan werkt. Naar verwachting is het hele netwerk rond en tussen de dorpen Vledder en Frederiksoord begin januari 2019 gereed. Daarna volgt fase 2: het wandelknooppuntennetwerk rond Havelte.

Drenthe is niet de eerste provincie dat beschikt over een officieel netwerk aan wandelroutes. Friesland en Overijssel gingen de provincie al voor. De kosten van het Drentse padennetwerk komen voor rekening van de gemeenten, de provincie en het Recreatieschap.

Het definitieve netwerk is te bekijken via: www.gemeentewesterveld.nl/wandelknooppuntennetwerk. Wanneer het netwerk gereed is kan er op de website www.wandelnet.nl een wandeling gepland worden met behulp van een routeplanner.