Opsporingsambtenaren mogen de gemeentegrens over

Staphorst - Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het buitengebied van Overijssel gaan nauwer met elkaar samenwerken. Met ingang van deze week mogen zij ook op elkaars grondgebied controleren en handhaven.

Dit is geregeld in een convenant, waaronder alle betrokken woensdag hun handtekening hebben gezet. De nauwe samenwerking moet ervoor zorgen dat er een grotere pakkans is voor overtreders van de wet- en regelgeving in het buitengebied. In Staphorst zijn twee a drie boa’s actief. Ze controleren vooral op foutparkeren.

Partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschappen, de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat of landgoedeigenaren hebben allemaal boa’s in dienst. Het gaat om boswachters, jachtopzieners, medewerkers van bouw- en woningtoezicht of handhavers op het water. Ze zijn de ogen en oren van de politie in het buitengebied.

Bevoegdheid

De bevoegdheden van deze handhavers hielden tot nu toe op bij de grenzen van het terrein van hun werkgever. Buiten dit terrein mochten zij hun bevoegdheden niet gebruiken. Het convenant maakt mogelijk dat deze werkgevers nu onderling afspraken maken zodat de handhavers ook op elkaars terreinen kunnen werken. Ook worden gezamenlijke handhavingsacties mogelijk, en kan men gebruik maken van elkaars expertise. Het convenant is ondertekend door veertig partijen, en opgesteld in nauwe afstemming met het Openbaar Ministerie en de Politie Oost-Nederland.

Samenwerking

In de Kop van Overijssel wordt in het kader van het Waterplan al langer op deze manier samengewerkt. De ervaringen zijn hier positief. Met het convenant dat is getekend kunnen instanties in de hele provincie met elkaar samenwerken.

Overtreding van regelgeving in het buitengebied is een grote ergernis en kan leiden tot schade aan natuur of milieuvervuiling.