Jouk Boer en Thijs Kooiker uit Staphorst krijgen een lintje

Staphorst - De brandweerlieden Jouk Boer en Thijs Kooiker uit Staphorst zijn vrijdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit ter gelegenheid van hun afscheid als vrijwilliger bij de Brandweer IJsselland, post Staphorst.

De versierselen behorende bij een onderscheiding werden tijdens de jaarlijkse korpsavond van de post Staphorst uitgereikt door burgemeester Theo Segers.

Jouk Boer heeft per 1 augustus 2018 afscheid genomen als vrijwilliger bij de Brandweer IJsselland, post Staphorst. Hij heeft 30 jaar deel uitgemaakt van het brandweerkorps. Naast het vervullen van de repressieve taken trad Boer ook op als chauffeur.

Thijs Kooiker heeft het brandweerkorps met ingang van 1 september 2018 verlaten. Hij heeft zich 28 jaar ingezet als brandweervrijwilliger. In de periode 1996-2007 vervulde hij de functie van bevelvoerder.

Jubilea brandweervrijwilligers

Op de korpsavond werd ook stilgestaan bij de jubilea van een aantal brandweervrijwilligers: Harm Mussche 12,5 jaar, Fred Klosse 20 jaar, Erik Mussche 20 jaar, Klaas Slager 20 jaar, Klaas Veijer 25 jaar, Harry Dunnink 25 jaar, Jouk Boer 30 jaar en Roelof Slager 30 jaar.

Fred Klosse heeft per 1 oktober het brandweerkorps verlaten en ook van hem werd op de Korpsavond officieel afscheid genomen.

Bert Bouwman is in het zonnetje gezet omdat hij het diploma bevelvoerder heeft behaald.