Maatschappij van Weldadigheid sluit bijzonder jaar passend af

Frederiksoord - De Maatschappij van Weldadigheid heeft de viering van haar 200-jarig bestaan dit jaar afgesloten. Dat gebeurde met een vrijwilligersfeest in het sluitende museum De Koloniehof. Daar werden Henk Gros en Hilda Groen in het zonnetje gezet.

Een bijzonder moment zaterdag aan het einde van de middag. Het licht ging letterlijk uit bij museum De Koloniehof, terwijl aan de overzijde van de rotonde het licht symbolisch aanging bij het nieuwe Huis van Weldadigheid. Dat gebeurde allemaal tijdens de afsluiting van de viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Betrokkenen en vrijwilligers waren nog eenmaal naar de De Koloniehof gekomen om terug te kijken op een geweldig jaar. Want die conclusie kon wel getrokken worden, zo zei directeur van de maatschappij Minne Wiersma.

Reuring

In Frederiksoord en omgeving is er dit jaar veel reuring geweest in het kader van de viering van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Een indrukwekkend jaar, zeker ook met de komst van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, ter ere van de viering van het 200-jarig bestaan in april. Ook evenementen als Into Nature en Welstaat hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van het gebied.

Omdat het grote succes hiervan mede te danken is aan de inzet van vele vrijwilligers en andere betrokkenen in het gebied, werd dit zaterdag gevierd. ‘Samen hebben jullie vanuit passie en bevlogenheid voor het gebied meegeholpen met de verschillende activiteiten en ervoor gezorgd dat bezoekers zich welkom hebben gevoeld’, bedankte Wiersma de aanwezigen.

Voor Henk Gros werd het helemaal een bijzondere avond. Hij werd als ‘supervrijwilliger’ speciaal bedankt. En ook Hilda Groen werd in het zonnetje gezet. De medewerkster van de Maatschappij van Weldadigheid maakt vanaf januari onderdeel uit van een nieuwe werkmaatschappij van de Maatschappij. De gastvrouw van Museum De Koloniehof mist daardoor net haar 25-jarig werkjubileum. En daar wilde Minne Wiersma toch wel even bij stilstaan.