MeppelEnergie neemt nieuwe biomassacentrale in gebruik

Meppel - De nieuwe biomassacentrale voor Nieuwveense Landen is eind november in gebruik genomen, maar wordt vrijdag 7 december op feestelijke wijze geopend door MeppelEnergie en Croonwolter&dros.

Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de bouw van deze centrale en de productie van warmte en koude. Met de ingebruikname neemt MeppelEnergie, het duurzame energiebedrijf voor Nieuwveense Landen, een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van productie, distributie en levering van warmte en koude.

Bewoners van de wijkdelen Centrumwonen en Broeklanden krijgen vanwege de centrale op duurzame wijze geproduceerde warmte en koude geleverd. De centrale ligt achter het Leer Werk Centrum aan de Bremenbergweg. Het produceert warmte met zogenaamde pelletketels en voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. De nieuwe centrale vervangt de tijdelijk voorziening die vanaf eind 2014 in gebruik is.

Ambitie

MeppelEnergie werd in 2012 opgericht door de gemeente Meppel en het lokaal duurzaam energiebedrijf van RENDO, beide zijn voor de helft aandeelhouder. De gemeente geeft daarmee invulling aan haar ambitie om ‘een wijk te realiseren waar bewoners aangenaam en duurzaam kunnen wonen en leven, substantiële verlaging van de CO₂-uitstoot en realisatie van tot een energieleverende wijk in 2030.’

Mede door de crisis in de bouw werd destijds gekozen voor een pragmatische aanpak van het energieconcept. MeppelEnergie startte met de productie van warmte en koude vanuit een tijdelijke productie-unit (de zogenaamde ‘blauwe container’) met behulp van groengas-ketels en een koeler op groene elektriciteit. Er was voorzien dat de tijdelijke oplossing kon voldoen aan de energievraag van circa 200 woningen. Vanaf dat moment moest een definitieve, duurzame oplossing de productie overnemen.

Schoon hout

In december 2015 besloten de aandeelhouders om over te gaan tot outsourcing van met name het alternatief voor de opwekking van warmte en koude. Dit resulteerde in 2016 in een aanbesteding en gunning in 2017 aan Croonwolter&dros.

Voor de opwekking van warmte wordt gebruik gemaakt van pellets. Ook aan deze vorm van biomassa zijn voorwaarden verbonden: de pellets worden geproduceerd met gebruik van schoon hout uit de houtverwerkende industrie. Direct na de afgelopen zomer start Croonwolter&dros met de bouw van de centrale. Na uitgebreid testen van de techniek gaat eind november ‘de knop’ om. Vanaf dat moment krijgen de dan 217 woningen, aangesloten op het centrale distributiesysteem van MeppelEnergie, hun warmte en koude geleverd vanuit de nieuwe centrale.