Sint komt met kolonietram aan bij cbs De Bron

Nijensleek - Iets later dan verwacht kwam Sinterklaas met zijn pieten woensdag aan bij kindcentrum De Bron in Nijensleek. Hij had zich namelijk verslapen. In de kolonietram van de Maatschappij van Weldadigheid kwam hij aan bij de vrolijk dansende en zingende kinderen op het schoolplein.

Sinterklaas had een uitgebreide brief geschreven aan de kinderen waarin hij vertelde dat hij was aangekomen in Blokzijl. Daar hoorde sint ook dat het al het hele jaar feest was geweest in Frederiksoord vanwege het 200-jarige bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij besloot daarom met de kolonietram te komen.

Sint ging met zijn Pieten naar binnen waar de surprises werden bekeken, cadeautjes werden uitgedeeld en samen heerlijk feest werd gevierd.