Meer bezoekers in 2018 voor musea in Vledder en Diever

Diever - De gestage terugloop van het aantal bezoekers van de drie musea in Westerveld is in 2018 tot stilstand gebracht. Er kwamen zelfs dit jaar meer bezoekers dan het jaar daarvoor naar de Museums voor Valse Kunst en het Zeemuseum Miramar in Vledder en het OERmuseum in Diever.

De vrijwilligers van de musea hadden even vrees dat 2018 opnieuw geen goed museumjaar zou worden. De weersomstandigheden deze zomer waren zo goed dat een terugloop van het aantal bezoekers logisch zou zijn geweest. Niets is echter minder waar. Museum De Koloniehof van de Maatschappij van Weldadigheid is door de nominatie voor de Unesco werelderfgoedstatus en door het vele werk dat men daarvoor moet uitvoeren een eigen weg gegaan. De Museums voor Valse Kunst, Zeemuseum Miramar en het OERmuseum bundelden wel de krachten op het gebied van marketing, lezingen en activiteiten. En met succes zo blijkt nu.

‘Gedrieën hebben de musea de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk een marketingplan te schrijven om meer aan de weg te timmeren en veel zichtbaarder te zijn voor de vele bezoekers van ons mooie Westerveld’, zo vertelt Will Kreike van het OERmuseum.. ‘Het uiteindelijke doel is natuurlijk het verhogen van de bezoekersaantallen in deze ‘schatkamers van Westerveld’. Lukt dit dan kunnen we meer geld investeren in nieuwe aanpakken, nieuwe collecties, nieuwe materialen om het uiteindelijke doel: het bewaren, het onderhouden en het uitdragen van ons cultureel erfgoed, de eigen Westerveldse schatten, te bereiken.’

Kleine musea

In de cultuurnota van de gemeente Westerveld hebben de musea zich hard gemaakt voor het voortbestaan van de kleine musea. ‘Met succes’, zo zegt Kreike. ‘De gemeente heeft steun aan de kleine musea in haar begroting opgenomen.’ Ook het afgelopen jaar werden in de lokale media met regelmaat weer activiteiten gepubliceerd van de musea.

Zo organiseerde het Oermuseum een dag ‘vragen aan de archeoloog’ waar zo’n 70 kinderen en volwassenen aan deelnamen en misschien wel ‘een nieuwe, alom bekende, professor Albert van Giffen’ op het idee heeft gebracht archeologie te gaan studeren. Met verschillende lezingen over ‘de Raatakkers’, ‘Vestigingen, Schansen en Redoutes’ en de ‘Neanderthaler als medemens’ liep de oermuseumzolder telkens geheel vol.’

Groei

Zeemuseum Miramar lijkt na een donkere periode waarin men zelfs nadacht over sluiting, weer de weg omhoog gevonden. Met een nieuwe bedrijfsleider is het aantal vrijwilligers enorm gegroeid tot meer dan twintig mensen. Het zeemuseum in Vledder timmerde stevig aan de weg met de tentoonstelling ‘de Diepzee’, een tentoonstelling die ook in 2019 te zien zal zijn. Lezingen over de mammoetvondsten uit Nijensleek en over het klimaat werden druk bezocht. Museum Valse K(k)unst in Vledder besteedde dit jaar extra aandacht aan schilderijen van Douwe Elias en Gerard van de Weerd en aan de glaskunst van Mieke Pontier.

In de eerste maanden van dit jaar is hard gewerkt aan het vervangen van de oude verlichting door led en het vernieuwen van de oude toiletgroep. Het 20-jarig bestaan werd feestelijk gevierd. De Museums hebben een glaskunstwerk van Univé Meppel voor langdurige plaatsing ontvangen. Dit jaar zijn verscheidene kunstwerken onder de noemer Valse Kunst aangeboden. Kortom velen weten museum Valse Kunst en museum hedendaagse Glaskunst te vinden.

Reis door de tijd

Het Oermuseum gaat deze winter helemaal op de schop. ‘De huidige tentoonstelling ‘mammoetstappen door de oertijd’ verandert in een ‘reis door de tijd’ waarbij gebruik gemaakt wordt van de modernste technieken, interactieve panelen om deze reis door de tijd op een onvergetelijke wijze te ervaren. Om dit voor elkaar te krijgen is het museum helaas wel tot halverwege april 2019 gesloten. Daarna gaan we weer los’, aldus Kreike.

Kijk op de verschillende websites van de drie musea in Vledder en Diever voor de aangepaste winteropeningstijden.