Opruimwerkzaamheden op terrein van Talen begonnen

Meppel - Lagros BV, de eigenaar van het terrein waar eerder Talen Recycling zat, is vandaag begonnen met de opruimwerkzaamheden van de brand.

De gemeente vindt ‘het een goede beweging’. Lagros en de gemeente hebben de laatste tijd veel met elkaar gesproken over het aanpakken van de achtergebleven afval van Talen Recycling. Het is echter nog onbekend wie het opruimen van het afval gaat betalen.

Per 1 november zegde Lagros het huurcontract met Albert Talen van Talen Recycling op. Het bedrijf hield zich niet aan de regels. Er werden containers geplaatst voor de ingang van het terrein, zodat niemand het terrein op kon.

Een uur na het opzeggen van het contract ontstond er echter een grote brand op het terrein. De containers bemoeilijkten de brandweer toen met de bluswerkzaamheden.

Na de brand reageerde Albert Talen dat hij de en de huurbaas nog in gesprek waren over de afhandeling van de afval.

Bezwaar

Eerder maakte Talen bezwaar tegen een last onder dwangsom. Deze werd opgelegd omdat de afvalverwerker volgens het college van Meppel in strijd handelde met het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hij moest aanwezige afvalstoffen binnen vijf meter uit de bouwperceelgrenzen verplaatsen of weghalen, met uitzondering van opslagcontainers.

Dat bezwaar is nu ongegrond verklaard. Uit nader onderzoek blijkt namelijk dat de aanschrijving terecht is geweest.

In november stuurde de gemeente een invorderingsbeschikking van € 50.000 naar de afvalverwerker. Tijdens controles lag de opslag van het bedrijfsafval op het buitenterrein en buiten een overkapping. Deze afval moest beschermd worden tegen inregenen en wordt normaliter onder een overkapping geplaatst. Omdat dit niet is gebeurd, werd de dwangsom opgelegd.

Cameratoezicht

In verband met de brandveiligheid gaat de gemeente ook op korte termijn camera’s plaatsen rond het terrein. Eerder plaatste de eigenaar van het terrein al cameratoezicht. Nu gaat de gemeente dat ook doen.