Motorclub mag de baan verruimen

Staphorst - De vergunning die aan motorclub AMBC in Staphorst is verleend voor een aantal uitbreidingen blijft in stand. De rechtbank in Zwolle heeft wel enkele wijzigingen aangebracht in het besluit van het college van B en W, maar die staan de uitbreidingen niet in de weg.

De motorliefhebbers crossen al sinds 1979 op het terrein van de voormalige vuilstort aan de Spoordijk 2 in Staphorst. In 2013 is met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Staphorst’ het motorcrossterrein gelegaliseerd. In 2015 heeft AMBC een aanvraag ingediend voor wat aanpassingen. Verlenging van de baan, de aanleg van een mini-crossbaan, verlengen en ophogen van de aardenwal die als geluidswal fungeert en meer parkeerplaatsen.

Omwonenden zijn in het geweer gekomen. Zij vrezen onder meer voor extra herrie, meer geuroverlast van ronkende motoren en aantasting van het landschap

De rechter heeft geconcludeerd dat de uitbreiding niet van zo’n omvang is dat de gehele ruimtelijke ordening van de gemeente Staphorst in het geding is. In de vergunning is verder heel precies bepaald wanneer crossactiviteiten mogen plaatsvinden: trainingen op woensdag- en zaterdagmiddag en maximaal acht keer per jaar op zaterdag wedstrijden.

De ophoging van de geluidswal zal geen gevolgen hebben voor de omwonenden, omdat er nog een bos tussen ligt dat vele malen hoger is.  Wat betreft de geur stelt de rechtbank ‘dat er geen redelijk vermoeden is dat niet aan een aanvaardbaar geurhinderniveau zal worden voldaan’. Met name 2-takt motoren zijn verantwoordelijk voor de typische ‘brommergeur’, maar in de vergunning is bepaald dat het aandeel van die geurverspreiders beperkt is.

Wat betreft geluid tijdens trainingen en wedstrijden zijn de normen voldoende vastgelegd in de vergunning. Dan is er nog lawaai van machines voor baanonderhoud en onderhoud aan de groenstrook, zoals van kettingzagen, bosmaaiers, tractors en shovel; maar dat hooguit twee keer per week gebeuren, voor maximaal drie uur per keer.

Kortom: de baan is vrij voor AMBC om aan de slag te gaan met de uitbreiding.